-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

تجمع پزشکان و دانشگاهيان عراق: رفتار ضدانسانی در اشرف و ليبرتی نقض صريح کنواسيونها و عرفهای بين المللی است
تجمع پزشکان و دانشگاهيان عراق برای حمايت و دفاع از حقوق بشر اعلام کرد، رفتار ضدانسانی صورت گرفته در اشرف و ليبرتی نقض صريح کنواسيونها و عرفهای بين المللی و اصول حقوق بشر است.
اين رفتار غيراخلاقی بايد متوقف شود و دولت عراق بايد به تعهدات و التزامات اخلاقی و انسانی خود ملتزم باشد. تجمع پزشکان و دانشگاهيان تأکيد کرد قوانين و کنوانسيونهای بين المللی حق تملک فردی و گروهی را به رسميت می شناسد و ماده هفدهم بيانيه جهانی حقوق بشر محروم کردن افراد از اين حق و سرقت دارايهای آنها را منع می کند. تجمع پزشکان و دانشگاهيان از دولت آمريکا به عنوان مسئول اصلی اين پرونده خواست که در اين رابطه دخالت کند و جلوی نقض حقوق مجاهدان اشرف و ليبرتی را بگيرد.

قاسم محمد قاسم عضو پارلمان عراق از ائتلاف کردستانی خواستار محترم شدن حقوق مجاهدان اشرف و ليبرتی شد اين نماينده مجلس عراق گفت: دولت عراق بايد قوانين و کنواسيونهای بين المللی را در موضوع مجاهدان اشرف و ليبرتی محترم بشمارد و استانداردهای بين المللی حقوق بشر را رعايت کند.