-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

کشف عظیم ترین گنج جهان در روسیه

ميليونها ميليون قیراط الماس در اعماق شکافی بزرگ در خاک های شرق سيبری نهفته است.


اين شکاف بزرگ که قطر محوطه آن بيش از صد کيلومتر است بر اثر اصابت يک شهاب سنگ عظيم که حدود سی و پنج ميليون سال قدمت دارد، ايجاد شده است.

دولت روسيه از سال های دهه ۱۹۷۰ از وجود اين معادن بزرگ الماس باخبر بوده ولی اين راز گرانبها را اخيرا علنی کرده اند.

حکومت اتحاد شوروی از زمان کشف اين معادن تصميم گرفت وجود آن را مخفی نگه دارد. آنها تصميم گرفتند که اين معادن را دست نخورده نگاه دارند چون در آن زمان معادن الماس ديگری در منطقه «ياکوتيا» در حال بهره برداری بودند و حکومت شوروی در همان زمان از محل فروش اين الماس ها در بازار محدود و کنترل شده سنگ های قيمتی درآمد خوبی به دست می آورد.

در همان زمان در قلمرو اتحاد شوروی مقادير قابل ملاحظه ای الماس مصنوعی توليد می شد که در فعاليت های صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت.

در نهايت راز وجود يک چنين معادن دست نخورده ای در روزهای گذشته برملا شد و دولت روسيه برای اولين بار اجازه داد که دانشمندان يکی از مراکز زمين شناسی سيبری از اين منطقه ديدن کرده و در اين مورد با رسانه های روسيه گفت و گو کنند.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی روسيه «ايتارتاس»، الماس های موجود در اين معادن واقع در «پوپياگای» در سيبری دو برابر الماس های معمولی استحکام دارند و به همين خاطر برای مصارف صنعتی بسيار مناسب هستند.

مدير اين مرکز زمين شناسی به خبرگزاری «ايتارتاس» گفته است که حجم الماس موجود در اين معادن در مقياسی است که بازار سنگ های قيمتی و الماس را به لرزه درخواهد آورد.

الماس های موجود در معادن منطقه «پوپياگای» به الماس های محصول برخورد شهرت دارند و معمولا در شرايطی شکل گرفته اند که اجرام آسمانی با سرعتی بسيار زياد به بخشی از خاک کره زمين اصابت کرده که در آن الماس وجود داشته است.

کارشناسان که از اين منطقه ديدن کرده اند می گويند اين بزرگترين معدن الماس جهان خواهد بود و احتمالا ميليونها ميليون قيراط الماس در زير خاک های اين منطقه نهفته است.

هر قيراط معادل ۲۰۰ ميلی گرم است.

هر چند برملا شدن اين خبر بدون ترديد بر بازار بين المللی الماس تاثير خواهد گذاشت ولی به احتمال زياد مشتريان اصلی اين نوع الماس های سخت، صنايع و موسسات علمی و تحقيقاتی خواهند بود.