-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۴, سه‌شنبه

گزارش دریافتی از مجمع عمومی سازمان مللسوریه وسپاه پاسداران، مسأله اصلی اجلاس بود.
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امروز، به کار خود پایان میدهد. برخلاف سالهای گذشته که "احمدی نژاد" مورد توجه خبرنگاران خارجی بود، امسال دو شخصیت بیش از هر شخصیت دیگری از خاورمیانه مورد توجه خبرنگاران بودند. نخست "مُرسی" رئیس جمهور جدید مصر با گرایش اخوان المسلمین و دوم "اخضرابراهیمی" که به جای "کوفی عنان" دبیرکل سابق سازمان ملل، سرپرست هیات این سازمان جهت بررسی اوضاع سوریه شده است. به همین دلیل مصاحبه های خبری آنها، برخلاف مصاحبه خبری احمدی نژاد بسیار مورد توجه رسانه ها بود. اخضر ابراهیمی که روز گذشته کنفرانس خبری خود را پیش از ارائه گزارش خود از اوضاع سوریه در پشت درهای بسته به مجمع برپا کرد، نشان داد که دیپلماتی کارکشته است. یک خبرنگار ایرانی (کاملیا انتخابی فرد) با اشاره به گفته های روزهای اخیر فرماندهان سپاه و بیانیه نسبتا تند رئیس جمهور لبنان که در آن نسبت به حضور سپاه پاسداران در لبنان اعتراف شده، از اخضر ابراهیمی پرسید : آیا شما که از سوریه بازگشته و تا لحظاتی دیگر گزارش خود را به سران حاضر در مجمع میدهید، افراد سپاه پاسداران را در سوریه دیده اید؟
اخضر ابراهیمی با زیرکی کامل گفت: من در خیابان ها قدم نزده ام که ببینم افراد سپاه در شهر می گردند یا خیر! این مسئله (حضور سپاه در سوریه) به شکل و نوع دیگری مطرح است که من درگزارش خود به آن پرداخته ام.
از ابراهیمی سئوال شد: راه حلی برای سوریه یافت خواهد شد؟ شما راه حلی پیشنهاد می کنید؟
اخضر ابراهیمی بی آنکه به دخالت نظامی علیه حکومت سوریه اشاره کند و یا به موقعیت بشار اسد اشاره کند، در پاسخ گفت: اوضاع سوریه بسیار وخیم تر از آنست که شما در تصور دارید و من شخصا تصور نمی کنم شانسی برای راه حل دیپلماتیک با حکومت کنونی باقی مانده باشد!
درحقیقت این دو سئوال و پاسخ، مهم ترین بخش مصاحبه خبری روز گذشته اخضر ابراهیمی در مقر سازمان ملل بود و بدین ترتیب، چندان دور از انتظار نیست که رئیس جمهور جدید مصر "مُرسی" نیز در مصاحبه خبری اش در سازمان ملل در همین چارچوب درباره سوریه صحبت کند، ضمن آن که مهمترین موضوع مورد بحث خاورمیانه در مجمع عمومی سازمان ملل امسال "سوریه" بود و درحاشیه رویدادهای سوریه، جمهوری اسلامی و حضور نظامی آن در این کشور.