-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

خامنه ای و احمدی نژاد در نزاع و امریکا حاضر در مرزهای ایران: سیاست تجزیه ایران، از جمله از راه ایجاد تخاصم میان رﮊیم های ایران و آذربایجان:انقلاب اسلامی: دو سند زیر که ویکیلیکس انتشار داده است، گویا هستند:
   تاریخ سند 27 فوریه 2011
از: (فرد) برتون به: لورن گودریچ و لیست محفوظ
«تا بحال هیچ چیز در باره ملاقات ها مسجل نشده است. (بزودی) باید نام افراد شرکت کننده در جلسات بدستم برسد.
باکو، استانبول و دوبی، علاوه بر سفر به مرز(ایران و آذربایجان)، مکان های مورد نظر هستند.»
• 27 فوریه 2011 ، از: لورن گودریچ به: فرد برتون و لیست محفوظ
موضوع: درباره گوگل و ایران (برای مصرف داخلی. برای کسی ارسال نکنید)
«آیا هیچ حسی از اینکه آنها از چه زمانی مداخله در مرز ایران و آذربایجان را آغاز کرده اند وجود دارد؟ چونکه در 2 سال و نیم گذشته 3 مورد وجود دارد که ایران و آذربایجان، بخاطر علامت هائی که به آنطرف مرزهایشان ارسال میشود، از یکدیگر سخت عصبانی هستند. و یا ایران، بخاطر دعوت آذربایجان از دسته های ایرانی طرفدار انقلاب مخملی بسوی مرز، (عصبانی است). هردو طرف همواره به مسئله وبسایت ها و اینترنت اشاره میکنند.»
  در تاریخ 27 فوریه 2011 فرد برتون نوشت: 
(لطفا به کسی ارسال نکنید)(یک منبع)
از یک ایمیل داخلی یکی از مدیران ارشد (کمپانی) گوکل استخراج شده است.
این پیام از جارد کوهن (مقام پیشین سیاستگذاری وزارت خارجه) است و درباره طرح او برای ملاقات با ایرانیان است.
«میخواستم درکی از نظرت درباره سفر پیشنهادی به امارات متحده عربی، آذربایجان و ترکیه در ماه مارس داشته باشم. هدف منحصر بفرد این سفر، بعنوان بخشی از (برنامه) گروههای فکری ما در (کمپانی) گوگل درباره جوامع سرکوبگر،  تماس با ایرانیان برای درک بهتر آنها از چالش هائی که با آن روبرو هستند میباشد. 
این هم نظر من: با اتومبیل به مرز آذربایجان و ایران برو و در آنجا با جوامع ایرانی نزدیک مرز تماس برقرار کن (این امر مهم است زیرا به دیدگاه ایرانی های آذری نیاز داریم).»