-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

عزیزلودین چرا هراتی ها را آماج می گیرد؟حمایت اسماعیل خان از سلیم تره کی
اختلافات شاروال و والی هرات 
آقای عزیزلودین لطفاً به ارگ نشینان، والیان، دزدان وخاطیان غیرهراتی هم روی بگردانید. (اگرمی توانید)براساس گزارش تازه خبرگزاری بخدی آقای لودین گفته است: "سلیم تره کی شاروال هرات چندین دوسیه نزد ما دارد و لوی سارنوالی هرچه زودتر باید وظیفه آقای ترکی را به حالت تعلیق در آورد."
لودین تایید کرد که در حال حاضر، ماموران اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری دو پرونده فساد مالی و سوء استفاده وظیفه ای سلیم تره کی را در حال  بررسی دارند.
سلیم تره کی و اسماعیل خان، وزیر کنونی انرژی و آب، پیشتر نیز از سوی آقای لودین، به غصب زمین های دولتی متهم شدند.
گفته می شود که علاوه بر شاروال هرات، شماری دیگری از مسئولان شاروالی هرات نیز از سوی لوی سارنوالی کشور، تحت پیگرد قانونی هستند.
این موضوع نیز به شدت مطرح است که ممکن سلیم تره کی به دلیل داشتن دوسیه های مختلف فساد مالی از کشور ممنوع الخروج قرار شود.
به گفته لودین شاروال هرات، دو، دوسیه اختلاس بزرگ دارد که در اولی متهم به غصب نزدیک به 3 هزار جریب زمین است.
لودین می گوید که دوسیه دیگر آقای تره کی درمورد، غصب خانه فردی به نام "عبدالمرید خان جاغوری" است که او ملکیت خانه خود را به دولت بخشیده بود اما به گفته عزیز الله لودین ملکیت این خانه بین سلیم تره کی و چهار تن دیگر تقسیم شده است.
خانه عبدالمرید خان جاغوری در یکی از مناطق تجاری شهر هرات و با موقعیت مناسب شهری قرار دارد و این امتیازات ارزش این خانه را افزایش داده است.
رییس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری گفت: "پیش از عید رمضان، وظیفه آقای تره کی به حالت تعلیق در آمد، اما برخی اعمال نفوذ ها باعث شده که این مساله همچنان بدون اجراات قانونی بماند."
برخی منابع در ولایت هرات نیز، آقای تره کی را متهم می کنند که از صلاحیت های خود در راستای منافع شخصی، استفاده می کند.
امین الله امین معاون شاروال هرات، می گوید که تاکنون چندین بار از سوی آقای ترکی مورد توهین قرار گرفته و در آخرین مورد، صلاحیت های وظیفه ای او از سوی آقای تره کی سلب شده است.
آقای امین به خبرگزاری بخدی گفت: "چند روز پیش، زمانی که می خواستم به دفتر کاری ام بروم، با مسدود بودن دروازه دفترم روبرو شدم و به دستور آقای تره کی، اجازه امضای حاضری ام نیز برایم داده نشد."
امین می گوید که به دنبال این رویداد، داکتر داوود شاه صبا والی هرات، هیاتی را موظف کر تا در این مورد تحقیق کند.
حمایت اسماعیل خان از سلیم تره کی
مقام های محلی در هرات می گویند که سلیم تره کی از خویشاوندان و از نزدیکان اسماعیل خان وزیر انرژی و آب است و همواره از سوی او (اسماعیل خان) حمایت شده است.
آنان متهم اند که ملکیت عبدالمجید خان زابلی، که میلیون ها دالر ارزش دارد را غصب کرده اند.
چند روز پیش، در تجمع شماری از سران جهادی در خانه اسماعیل خان برخی ازهواداران او (اسماعیل خان) موضوع تغییر در مدیریت ولایت هرات را مطرح کردند.
هوادران اسماعیل خان در این تجمع پیشنهاد کردند که باید سلیم تره کی به عنوان والی هرات تعیین شود.
با این وجود، شماری از شهروندان هرات مدعی اند که در دو سال گذشته، مدیریت شهری در هرات به حال خود رها شده و در برخی موارد، سلیقه های شخصی آقای تره کی در بخش بازسازی این شهر اعمال شده است.
اختلافات شاروال و والی هرات 
گزارش شده است که نارضایتی ها و برخورد میان شاروال و والی هرات، از موضوعاتی است که کار مدیریتی این ولایت را هر از گاهی با مشکل مواجه کرده است.
داکتر داوود صبا والی هرات، پیش از این گفته بود که شاروال هرات، کار خانگی اش را به طور درست انجام نمی دهد.
پیشتر، سلم تره کی، در گفتگو با خبرگزاری بخدی تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرده است.
 محمد سلیم ترکی، فرزند عبدالعلی که خودش را عضو خانواده عبدالمجید خان زابلی معرفی می کند، پیش از این، استاد انیستیتوت پیداگوژی هرات بود که به تاریخ 15-1-1389براساس فرمان رئیس جمهور، به حیث شاروال هرات، معرفی شد.
او گفت: "تمامی اتهامات وارده از سوی آقای لودین، بر او بی اساس و براساس انگیزه های شخصی صورت گرفته است."
یک منبع در اداره مبارزه با ارتشاء وفساد اداری در ولایت هرات به خبرگزاری بخدی گفت: "برخی از مسئولین پیشین و برحال اداره مبارزه بافساد اداری در هرات برای به تاخیر درآوردن دوسیه های آقای ترکی کارشکنی می کنند."
تره کی در دوران کمپاین های انتخابات پارلمانی، از سوی کمیسیون سمع شکایات نیز به استفاده از امکانات دولتی به نفع برادرش محمد حلیم ترکی، متهم شده بود.