-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

خانم حوا رضایی آزاد شده است

 خانم حوا رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی از چنگ آدم ربایان آزاد شده است.


حوا رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی روز گذشته از مربوطات مرکز ولایت میدان وردک توسط افراد مسلح ربوده شد.
خبرگزاری بخدی روز گذشته خبر اختطاف خانم حوا رضایی را یک ساعت پس از وقوع این رویداد نشر کرد.
خانم رضایی حوالی ساعت 2:00 عصر روز گذشته، از برابر مکتب جارکه از منطقه نهر فولاد از مربوطات مرکز میدان وردک اختطاف شد.
یک منبع در اداره امنیت ملی در میدان وردک به خبرگزاری بخدی گفت که افراد قوماندان اقبال از فرماندهان طالبان در منطقه، مسئول این اختطاف هستند.
با این حال، شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک به خبرگزاری بخدی گفت که خانم حوا رضایی با تلاش نظامیان اردوی ملی و همکاری مردم از نزد ربایندگان آزاد شده است.
گفته می شود خان رضایی از کابل به سمت دایکندی در حرکت بوده که در مسیر راه اختطاف شده است.
آقای شاهد افزود که وضعیت صحی رییس امور زنان ولایت دایکندی خوب است و در حال حاضر در اداره ولایت میدان وردک به سر می برد.
او تاکید کرد که حوا رضایی به زودی به ولایت دایکندی منتقل خواهد شد.
سخنگوی والی میدان وردک به نقل از حوا رضایی می گوید که افراد مسلح پس از اختطاف بسیار "محترمانه" با او (رضایی) برخورد کرده است.
میدان وردک، نزدیک ترین ولایت به پایتخت (کابل) از ولایت های ناامن کشور به شمار می رود.
 خبرگزاری بخدی