-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۸, شنبه

مانورهای سیاه در اردوگاه سنگ سفید


همزمان با سخت ترشدن جنگ سوریه، تشدید تحریم ها علیه ایران ونزدیک شدن خطرجنگ، بازی سیاسی با قطعۀ پناهنده گان افغان ازسوی بسیجی ها بی رحمانه تر می شود. 
همه روزه شمار زیاد از افغان های مقیم ایران به صورت اجباری از سوی پولیس ایران رد مرز می شوند.

بیشتر این افراد کسانی اند که با لباس های کار شان از سوی پولیس دستگیر و بعد از گذشت چندین روز در اردوگاه سنگ سفید به هرات فرستاده می شوند.

یک جوان شانزده ساله در میان این افراد است که از برخورد ماموران ایران در اردوگاه سنگ سفید در برابر افغان ها شکایت دارد.

این جوان در حالی که اشک از چشمان اش جاری بود، از مقامات سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا وضعیت افغان ها در اردوگاه سنگ سفید را بررسی کند.

وی در حالی به افغانستان انتقال داده شده است که پول کرایه موتر خود را تا به شهر هرات ندارد.

یکی دیگر از افغان های رد مرز شده می گوید، دولت افغانستان و سازمان ملل متحد باید وضعیت زنده گی افغان ها مقیم ایران را ارزیابی کند.

وی گفت: دولت ایران اجازه مکتب رفتن به اطفال و نوجوانان افغان را نمی دهد که این خود بزرگ ترین مشکل برای خانواده های افغان طی چند سال اخیر در ایران بوده است.

تعدادی از افغان های رد مرز شده از برخورد نادرست پولیس ایران شکایت دارند، اما شماری دیگر ادعا می کنند که بعد از چندین سال کار، مزد شان را از سوی صاحبان کار ایرانی شان دریافت نکرده اند.

آنان می گویند، پول حاصل مزد چندین سالهء شان نزد صاحبان کار ایرانی باقی مانده و آنها حاضر به  پرداخت پول شان نشده اند.

آنان می گویند، سربازان ایرانی در اردوگاه سنگ سفید آنان را مورد آزار و لت کوب قرار می دهند و در یک شبانه روز، یک نان خشک، غذای شان می باشد.

به گفته آنان، در اردوگاه سنگ سفید، افغان ها شب را از سردی و روز را از گرمی بدون کدام فرش و کمپل سپری می کنند.

دگروال نثار احمد پیکار کمیسار سرحدی اسلام قلعه می گوید، در سال های اخیر اخراج اجباری افغان های فاقد مدرک از سوی دولت ایران افزایش یافته است.

وی گفت: در این اواخر روزانه به طور اوسط 300 تا 400 تن به صورت اجباری از ایران اخراج می شوند.

این آمار در حالی مطرح می شود که یک مسوول دفتر یو ان اچ سی آر در مرز اسلام قلعه که نخواست نام اش فاش گردد گفت: در این اواخر مسوولان ایرانی روزانه 500 تا 600 تن از افغان های فاقد مدرک را اخراج می کنند.
با آنکه تلاش کردم تا نظر مسوولان ریاست عودت و مهاجرین در ولایت هرات را نیز داشته باشم، ولی موفق نشدم.

روند اخراج اجباری مهاجران افغان در ایران که فاقد اسناد قانونی اند، در سال های اخیر یکی از نگرانی های عمده دولت و مردم افغانستان بوده است.

در سال های اخیر در پهلوی افغان های فاقد مدرک، تعدادی از افرادیکه دارای مدرک قانونی بوده اند، نیز از این کشور اخراج شده اند.