-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

پارلمان به وزیران پیشنهادی رأی اعتماد داد/ بدون تبصره

حکومت افغانستان سه نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی را جهت اخذ تایید از پارلمان کشور به مجلس نمایندگان معرفی کرد و مجلس پس از بررسی محدود و حساب شده از قبل ، آرای زیر را اعلام کرد :

جنرال بسم الله محمدی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی ، با 124 رای اعتماد بحیث وزیر دفاع ملی انتخاب گردید.

جنرال مجتبی پتنگ نامزد وزیر وزارت داخله ، با بدست آوردن 129 رای از سوی مجلس نمایندگان بعنوان وزیر داخله برگزیده شد.

اسد الله خالد نامزد ریاست امنیت ملی ، با کسب 143 رای بحیث رئیس عمومی امنیت ملی برگزیده شد.

عزیز الله دین محمد نامزد وزیر سرحدات ، اقوام و قبایل ، با کست 117 رای از مجموع 241 رای ناکام ماند و نتوانست از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرد.