-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۷, جمعه

خبرنگارانی که با تهدید مواجه می شوند، به خارج منتقل می شوند

يک نهاد بين المللى با همکارى کميتۀ مصوونيت خبرنگاران افغان، خبرنگارانى را که مورد تهديد قرار داشته باشند، به خارج انتقال ميدهد و زمينۀ بودوباش زنان خبرنگار را در خانه هاى امن مساعد ميکند. جزئیات بدین شرح:

سوزانا لنکنين (Susanna Linkinen) مشاور نهاد بين المللى حمايت از رسانه ها (IMS) طى نشستى، امروز با شمارى از نمايندگان زن رسانه يى درکابل گفت که اين کميته، خبرنگارانى را که مورد تهديد قرار مى گيرند، از طريقه هاى مختلف چون بحث ها، مشوره دهى و دادخواهى کمک مى کند.
وى افزود: آن عده خبرنگارانى که مورد تهديد قراردارند و جان شان در خطراست، با ارائه اسناد و شواهد به اين کميته مراجعه کنند؛ پس از بررسى مشکلات آنان با درنظرداشت شواهد، اين کميته به همکارى همکاران بين المللى تلاش مى ورزند تا آنها را به خارج از کشور بفرستند.
به گفتۀ لنکنين، کميتۀ مصوونيت خبرنگاران، براى آن عده از خبرنگارانى که در جريان اجراى وظيفه زخمى مى شوند، زمينۀ تداوى در داخل و خارج از کشور را  نيز فراهم ميکند.
خانم سوزانا بدون ارائه جزئيات بيشتر گفت که اين نهاد، در سه سال گذشته به حل مشکلات شمارى از خبرنگاران پرداخته و حتى دو خانم خبرنگار افغان را که مورد تهديد قرار داشتند، به خارج از کشور فرستاده و همچنان زمينۀ تداوى را براى دو خبرنگار در خارج از کشور مساعد کرده است.
کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان (AJSC) يک شبکه غیرسیاسی و غیرحزبی خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی بوده، که به منظور تامین مصوونیت کارمندان رسانه یی افغان و خبرنگاران خارجی که در افغانستان فعالیت مى نمایند، درسال ١٣٨٨ شروع به فعاليت نموده است؛ اين کميته توسط نهاد بين المللى حمايت از رسانه ها (IMS)  تمويل مى شود.
مقر (IMS) درشهر کوپن هاگ دنمارک قرار دارد، و رسانه هارا در کشورهايى که درحال جنگ استند،  کمک مى نمايد.
خانم سوزانا گفت: براى خبرنگاران زن که مورد تهديد قرار داشته و نياز به کمک داشته باشند، زمينۀ بودوباش در خانه هاى امن موجود که توسط موسسات غيردولتى در افغانستان فعاليت دارد نيز مساعد ميشود.
منبع خاطرنشان کرد که اين کميته را ساير نهادهاى بين المللى چون کميته محافظت از خبرنگاران (CPJ)، خبرنگاران بدون سرحد، ائتلاف ژورناليزم درحال بحران و نهاد "رارى پيک" حمايت مى نمايند.
سوزانا گفت: اين کميته درنظردارد که براى خبرنگاران غيرمسلکى، کورس هاى آموزشى را نيز فراهم کند.
 وى افزود که درحال حاضر، در افغانستان نيز مشکل عدم مصوونيت خبرنگاران وجود دارد، به علت برگزارى انتخابات رياست جمهورى آينده، ممکن خبرنگاران با چالش هايى مواجه شوند؛ بناءً اين نهاد بين المللى، از طريق کميته مصوونيت خبرنگاران افغان تلاش مى ورزد تا براى محافظت خبرنگاران، فعاليت هاى خود را حتى در ولايات ديگر توسعه بخشد.
درحال حاضر، دفاتر اين نهاد برعلاوۀ کابل در هرات، کندز، پروان، هرات، هلمند، کندهار، بلخ و ننگرهار نيز فعاليت دارد.
در اين نشست، نمايندگان رسانه ها به شمول آژانس هاى خبرى پژواک، وخت و باختر، تلويزيون شمشاد  و راديوبيان شرکت داشتند.
فريده نيکزاد مسوول آژانس خبرى وخت گفت: "برنامه هايى را که کميتۀ يادشده اعلام کرده، خوب است و از خبرنگاران حمايت ميشود؛ اما مشروط بر آنکه جامۀ عمل بپوشد."
وى به اين کميته پيشنهاد کرد که اگر براى خبرنگاران، زمينۀ آموزش مسلکى را در خارج از کشور فراهم کند، در رشد مسلک خبرنگارى موثر واقع ميشود.