-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۴, سه‌شنبه

یک فتوای عجیب دربامیان هنگامه برپا کرد


يک عالم دینی ازدواج دخترسيد با غيرسيد را حرام اعلام کرده است.علمای دینی، فتواى سید اسحق "واعظ" رييس شوراى علماى ولسوالى ورث ولايت باميان مبنی بر منع ازدواج دختران سادات با اقوام ديگر را، غيرشرعى خواندند.
علما ميگويند که اين فتوا، به تازگى از سوى  وی صادر شده است.
در عکس العمل به آن، ده ها تن از علمای دینی، اعضای جامعه مدنی، نماینده های شورای ولایتی و متنفذین ولسوالى ورث، تجمع نموده و این فتوا را نادرست، تفاخرطلبی نژادی و دامن زدن به مسايل قومی، عنوان کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موسی احسانی مُدرس مدرسه امام حسین ولسوالی ورث، به آژانس خبرى پژواک گفت که آقاى واعظ، در سخنرانی خود در لیسۀ مرکز ورث گفته بود: "اگر کسی از سادات دخترش را به ازدواج پسری از قوم دیگر در آورد و کسی از اقوام دیگر که قصد ازدواج با دختری از قوم سادات را داشته باشد، "کافر و مرتد" است و ازدواج آنها از لحاظ شرعی، حرام محسوب می شود."
وى افزود که در تجمع شان، این سخن آقای واعظ که خود را آیت الله نیز میداند، يک فتواى نادرست و غيرشرعى دانسته شده و از او درخواست اسناد شرعی نمودند؛ اما وى به دلیل نداشتن دلایل منطقی، قانونی و شرعی، از اشتراک در جلسۀ علما، خودداری کرده، حاضر به جوابگويی نشد.
موصوف تاکید کرد که فتوای اين عالم، به دلیل اینکه دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان هرگونه تبعیض سمتی، قومی، زبانی و نژادی را محکوم کرده و معیار برتری را فقط در تقوا و پرهیزگاری مسلمان می داند، هیچگونه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
این فتوا، به دنبال آن صادر شده است که در ماه های اخیر، یک دختر مربوط قوم سید که در یکی از مراکز صحی ولسوالى ورث کار میکرد، با پسری از قوم غيرسادات به نام رضا ازدواج نموده است.
حجت الاسلام والمسلمین احسانی ميگويد که اين دوکارمند صحی، با رضایت طرفین و والدین شان، ازدواج نموده و خانوادۀ دختر که سید میباشد، با ازدواج دخترشان مشکل ندارند؛ اما بعضی از سادات ولسوالى ورث، با این ازدواج عکس العمل نشان داده و حتی این زوج را تهدید به مرگ نموده اند.
سيدعباس مُبلغ یکی ازعلماى ورث ميگويد که این زوج، به علتى که تهدید به مرگ گرديده، مجبور شدند منطقه را ترک نموده و در کلينیک، یکی از ولسوالی های ولایت دایکندی بروند تا مصوون باشند.
براساس معلومات وى، فتوا به دستور مجتهد گفته میشود که خود را آیت الله دانسته و مسئله فقهی را از ادلۀ اربعه استخراج نموده باشد؛ این ادلۀ اربعه شامل دستورات قرآن، سنت عقل و اجماع میباشد.
مُبلغ ميگويد: "فتوای سید واعظ، تنها منحصر به هزاره ها نیست، بلکه قرار اين فتوا، دختر سید را هیچ قوم دیگر نمیتواند به نکاح بگيرد و اگر بگیرد، مرتد میشود."
اين درحالى است که سه سال قبل، يک دخترمربوط به قوم سید که با یک شخص غيرسيد در مرکز بامیان ازدواج کرده بود، توسط برادر خود با ضربات چاقو(به قصد کشتن)، مجروح گرديد و بعد از بهبودی وضعيت صحى در شفاخانۀ باميان، به هرات متوارى شد.
اين فتوا، در بين مردم نيز نگرانى ايجاد نموده است.
محمد سرور یکی از ساکنین ولسوالى ورث، با نگرانی از این گفتۀ سید واعظ که نکاح دختر سید، به اقوام دیگر جایز نیست، گفت که ده ها مورد ازدواج از اين قبيل را، در ولسوالى ورث سراغ دارد که در سالهای قبل صورت گرفته است.
وی با اين پرسش که آیا همۀ اين ازدواج ها کار حرام بوده؟ گفت: "در صورتى که این طور باشد، پس همه اولادهایش نیز نامشروع خواهند بود؟"
نوار ویدیويى سخنرانی سید واعظ در مراکز ورث و بامیان پخش گردیده و با بلوتوت موبایل، در دسترس عموم قرار گرفته است.
با وصف تلاش هاى زياد، دسترسى براى اخذ نظر سید واعظ پيدا نشد.
اما ياسين احمدی رئیس شورای علمای بامیان، فتوای وى را مردود دانسته گفت که از نظر شريعت، ازدواج دختر سادات با اقوام دیگر، هیچ گونه اشکالی نداشته و میتوانند با هم ازدواج نمایند.
وى افزود: در حدیث شريف نیز توصیه شده است که سادات و اقوام دیگر، باید به همدیگر دختر بدهند و بگیرند تا بین آنها خویشاوندی و دوستی به وجود آید.
محمد سجاد محسنی امام جمعۀ مسجد جامع شهر بامیان نيز گفت که در رساله های هیچيک از مراجع بزرگ دينى، مسئله يی وجود ندارد که در ازدواج بین سادات و غیرسادات فرق قايل شده باشد.
وى تاکید کرد: "در همه رساله های مراجع بزرگ تقلید و مجتهدین، به صراحت آمده است که در مسئله نکاح، فرق بین عرب و عجم و سادات و غیرسادات وجود ندارد".
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان نيز ميگويد که براساس میثاق بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی کشور، یکی از حقوق مُسلم بشری شهروندان افغان، حق آزادی ازدواج است و هر انسانی می تواند به صورت آزادانه، بدون اعمال فشار و جبر با هرکسی که بخواهد، ازدواج کند.
وى به پژواک گفت: "انسان ها بدون در نظرداشت تعلقات قومی، نژادی، جنسی و مذهبی، با هم برابر و از حقوق مساوی برخورداراند که برابری انسان ها در برخورداری از حق ازدواج هم مصداق پیدا می کند و تمامی انسان ها می توانند بصورت مساوی، از حق ازدواج آزادانه برخوردار شوند". فرزام تاکید کرد: "تبلیغ و ترويج مفکوره های زمینه ساز نقض حقوق بشر، خلاف موازین حقوق بشر و قانون اساسی بوده و عاملان آن، باید جوابگو باشند و از سوی ارگان های امنیتى، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند".
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: اگر در مورد فتوای رئیس شورای علمای ورث، از سوی مردم و نهادهای اجتماعی بامیان به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایتی شود، این نهاد، فوراً قضیه را پیگیری خواهد کرد.
بامیان، تنها ولایتى است که برخى مردم، عروسی دختر سید را با اقوام غيرسيد نمى پسندند و گاهی هم فتواهای شرعی صادر میکنند؛ اما در دیگر ولایات به ندرت دیده شده است که ممانعت برای ازدواج بین سید وغيرسيد صورت گرفته باشد.
محمد قاسم باشندۀ ولسوالی حصۀ اول بهسود ولايت ميدان وردگ ميگويد که ١٧ سال قبل، با دختر سید ازدواج کرده؛ اما در منطقۀ شان چنین حساسیتى نبود و حتی نکاحش را یک عالم سید و یک عالم غيرسيد، عقد نمود.
وى به پژواک گفت: "حالا هم با خانم و فرزندانم زندگی راحت داریم." از نظر قاسم، کسانی که این نوع تبلیغات را در بین جامعه برپا میکنند، هدف شان به جز از تفرقه انگیزی، چيز ديگرى نيست.
او خاطر نشان کرد: "آیا میشود که ده سال قبل، دختر سید به هزاره حلال بوده و حالا حرام شده باشد؛ اگر چنین باشد، که زن من هم برایم حرام شده است."