-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

ارسال وسایل تشخیص دروغ به قوای نظامی افغانستان
روزنامهء نیویارک پوست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ارسال وسایل تشخیص دروغ به قوای نظامی افغانستان که در بخش آن می نویسد، وزارت دفاع امریکا از ترس اینکه در حدود 85 هزار نفر در اردو و پولیس ملی افغانستان شاید کسانی باشند که با طالبان همدردی دارند، مجبور شده است که اقدمات اضافی را برای حفظ سربازان امریکایی در افغانستان، اتخاذ کند.

روزنامه می نویسد، دستور رییس جمهور اوباما برای استخدام سریع سربازان افغان که بتوانند تا سال 2014 تمام مسوولیت های امنیتی این کشور را به عهده بگیرند، راه را برای طالبان و مخالفین دولت باز نمود که  در قوای نظامی افغانستان داخل شوند و در وقت مناسب تفنگ خود را به سوی عساکر امریکایی بگردانند.

به نوشته روزنامه رخنه بیش از حد مخالفین در صفوف اردو و پولیس افغانستان سبب شده که وزارت دفاع امریکا تجهیزات تثبیت دروغ را برای  استخدام سربازان افغان به این کشور بفرستد.

علاوه بر آن، به نوشته نیویارک پوست اکنون سوال های نو برای کسانی که تازه به اردو می آیند طرح می شود، از جمله این سوال که آیا آنها با طالبان نزدیکی دارند و از امریکایی ها خوش نیستند. اگر تقاضا کننده دروغ بگوید تجهیزات نو می تواند دروغ آنها را برملا بسازد.

قبل از این هم کشته شدن عساکر خارجی توسط همتایان افغان آنها سبب شده بود که وزارت دفاع امریکا یک گروه را بنام فرشته های نگهبان ترتیب دهد که در قرارگاه های امریکایی در وقت نان و یا وقت خواب عساکر دیگر گزمه کنند و از حملات احتمالی بر سربازان خود جلوگیری نمایند.

به نوشته روزنامه، تنها در سال جاری بیش از 50 سرباز امریکایی و ناتو در حملات همتایان افغان آنها کشته شده اند.