-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۶, پنجشنبه

استالینیزم مطبوعاتی؛ روزنامه شرق خفه شدروزنامه شرق درایران به دلیل انتشار یک کاریکاتور توقیف شده و دستور بازداشت مدیرمسئول آن نیز صادر شده است.
کاریکاتور طوری پرداخته شده که در آن صفی از افراد در حال بستن چشم یکدیگر هستند واین نوعی ریشخندی به دسته های رزمی بسیجی درسال های جنگ با عراق را نشان می دهد که برپیشانی های شان نوار سبز وسیاه می بستند و برخی نیز از سوی علمای ریا کارمذهبی کلید بهشت درگردن می انداختند تا درصورت کشته شدن، یک راست به بهشت منتقل شوند.
 پیام کاریکاتور واضحاً آن است که جنگجویان داوطلب آن زمان، اگردرظاهر امر، پیشانی های شان را برای امری مقدس می بستند وبرای رفتن به بهشت تکت می گرفتند، درحقیقت امر، روی بصیرت وقوۀ تشخیص خویش نوار سیاه می بستند وبی خبر از اهداف جنگ و نقشه های رهبران مذهبی، خود را مثل هزاران تن دیگر از همگنان شان به کشتن می دادند.
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با امضای متنی، نسبت به این کاریکاتور به عنوان "کاریکاتور موهن به رزمندگان دفاع مقدس که در روزنامه شرق به چاپ رسیده" اعتراض کرده‌اند.
برخی از چهره‌های محافظه‌کار از ضرورت برخورد با روزنامه شرق و مجازات هادی حیدری، کاریکاتوریست آن سخن گفته اند.
آقای حیدری در توضیحی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است قصد توهین به سربازان ایرانی را نداشته و به آنان احترام می‌گذارد.
روزنامه شرق از معدود رسانه‌های 'مستقل' است که پس از محدود شدن فضای سیاسی ایران، در پی ناآرامی‌های بعد از انتخابات، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد.
این روزنامه تا کنون چندین بار توقیف شده است.