-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

استاد سیاف حرف بی پرده می زند اما درعمل پشت پرده می خزد

دولت افغانستان وتنظیم های مجاهدین از داشتن اسلحه ای به نام انتحاری محروم اند وتلاش دارند تا بگویند استعمال این اسلحه حرام است. وگرنه هرسلاحی که داشتند علیه یکدیگر کار گرفتند. جنگ افغانستان سیاسی است نه دینی.به گزارش آرمان ملی پروفيسور عبدالرب رسول سياف درگردهم آیی هفته شهید سخنانی زد که یک عده را خوش آمد.
سخنان استاد سياف با واکنش مثبت مردم به خصوص آنانى که در نتيجۀ ترور و انتحار تروريستان طالبجان عزيزان شان را از دست داده اند، مواجه شد ، در اين ميان سجيه خبرنگار آزاد حرف هايى دارد وتأکيد مى دارد که حامد کرزى سخنان و موضع اين رهبر جهاد را خوب هضم نمايد و موقف خود را در قبـالطالبان که خون بسيارى از فرزندان اين کشور را به گردن دارند باز نگرى کند، آيا ضرور است با وحشت واعمـال اخير اين گروه از دورباباى ننگرهار و هلمندو . . . هنوز همه آنان را برادر گويد.
سجيه مى گويدپروفيسور عبدالرب رسول سياف از جايگاه يک عالم دينى، شخصيت روحانى و جهاد مشروعيت انتحار و جنگ ستيزى طالبان را به شدت زير سؤال برد و آنان را غلام غلامان خواند. ( چرا پس ازده سال انتحار را حرام گفت؟)

سياف گفت: چرا مفتى هايى که براى حملات انتحارى و انفجارى طالبان مشروعيت دينى مىتراشند، خود بمب به کمر نمى بندند و انتحار نمى کنند. ( سوال این است که چرا استاد سیاف خود کمرنمی بندد وبرای ختم غائله به میدان آزمایش نمی آید؟ آیا باید دیگران این کار را کنند؟)
او در ادامه به صراحت اعلام داشت که انتحار کردن حرام است و کسانى که اين کار را انجام مى دهند درحقيقت با خدا و رسول او مى جنگدقرآن مى فرمايد، چنين افرادى را با زجر بکُشيد، به دار بزنيد و از روىزمين محو شان کنيد، ( درکجای قرآن چنین گفته شده؟ استاد سیاف چرا آیه وسوره را آدرس نمی دهد؟) او آنانى را که حمله انتحارى را انجام مى دهند مخاطب قرار داده گفت: کسانى که بهانجام حملات انتحارى فکر مى کنند که به خاطر خدا مى جنگند، سخت در اشتباه اند آنان در حقيقت در برابرخدا مى جنگند.
اين تنها پروفيسور سياف نيست که پس از ده سال، حملات انتحارى و انفجارى را حرام مى داند، در گذشته برخى ازعلماى دينى عربستان در رأس مرحوم امام اکبر محمد طنطاوى شيخ جامعۀ الازهر، برخى از علماى ديوبند، و برخى ديگر نيز به چنين اظهاراتى پرداخته بودند، اين اظهارات زمانى به دل ها خواهد نشست که علماى دينى با در نظر داشت تقدس و کرامت دين مبين اسلام از دين و آيين محمدى توجيه سازى کنند و آنچه خدا در قرآن خود حکم کرده است سرخط عمل قرار دهند.
( استاد سیاف نمی گوید که عقبه این جنگ، اسلام نیست، وسیله سازی اسلام برای تغییرجغرافیایی منطقه است که درآن ده ها کشور دخیل اند. جنگ درافغانستان از اول هم جنگ کفر واسلام نبوده وحالا هم مسأله انتحار درواقع استفاده ازیک اسلحه جدید است که پاکستان وطالبان دراختیار دارند اما گروه های ضد طالبان ودولت افغانستان از داشتن چنین جنگ افزار محروم اند وحالا می خواهند بگویندکه استفاده ازین اسلحه حرام است)
 ده سال است در افغانستان انتحار صورت مى گيرد، هم خاموشى علماى کرام دينى، آنانى از فقه اسلام بهره دارند سؤال برانگيز است. آيا در ده سالى که گذشت  شوراى سرتاسرى علماى کشور نمى توانست کفنرانس بزرگ اسلامى را در منطقه برگزار مى کرد و همه متفق القول فتوا مى دانند که انتحار در دين و آيين مقدس ما حرام است. ملا امامان در مساجد، علماى کرام در خطبه ها تکرار در تکرار مى گفتند تا مردم مى دانستند و انتحار کننده گان را در خانه چه که حتى در ده و قريۀ خود نمى گذاشتند.
اکنون که نفوذ استخبارات برخى از کشور هاى منطقه از کوچه و پس کوچه گرفته تا ارگ رياست جمهورى سر کشيده است فکر مى گردد تلاش هايى مى باشد که ثمر ندارد.
به هر حـال استاد سياف مسؤوليت هاى دينى و اجتماعى خود را انجام داد، ( تنها به یک گفتار خالی؟) خدا کند که اين بيانيۀ او سبب شود تا رئيس جمهورى ديگر به انتحارى و انفجارى ترحم نکند، پول ندهد و آنان را آزاد نسازد، زيرا بار ها ديده شده که همين عفو شده گان دوباره بلاى جان شده اند و باز هم آنچه را لعنتى هاى ISIبراى شان گفته است اجرا نموده و مردم را به خاک و خون کشانيده اند.