-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

مجاهدین خلق ازفهرست تروریستی امریکا حذف می شود


خبرگزاری يونايتدپرس بين المللی به نقل از نيويورک تايمز:هيلاری کلينتون وزير امور خارجه اعلام کرد مجاهدين خلق احتمالاً از ليست سازمانهای تروريستی حذف خواهند شد. اين تصميم مورد حمايت شخصيتهای نسبتاً زيادی در واشينگتن از جمله دو رئيس پيشين سيا، رئيس پيشين اف.بی.آی و يک دادستان کل پيشين قرارگرفته است.
خبرگزاری آلمانی د.پ.آ : آن گونه که از منابع دولتی در واشينگتن خبر رسيده، گروه اپوزيسيون، مجاهدين خلق به زودی از ليست گروه های ترور در آمريکا خارج خواهند شد. مجاهدين خلق که در دهه ی 60 تأسيس شده، به عنوان يکی از مهم ترين گروه های اپوزيسيون تبعيدی به شمار می روند و عليه دولت تهران قريب چند دهه است که مبارزه می کنند.
 دادگاهی در ايالات متحده به وزارت خارجه تا 1 اکتبر زمان داده بود تا در خصوص تنظيم رابطه با مجاهدين خلق تصميم گيری کند. برای حذف نام مجاهدين خلق از ليست تروريستی در آمريکا، شخصيتهای حقوق بشري  نامداری مداخله کرده اند.
مجاهدين خلق سه سال قبل از ليست تروريستی در اروپا خارج شده اند. شاهين قبادی يكي از سخنگويان اين سازمان  می گويد، نامگذاری مجاهدين به عنوان يک سازمان تروريستی از روز اول ناعادلانه بوده است. وی اين نامگذاری را به عنوان مانعی برای تغيير در ايران و مجازات ناعادلانه يی ارزيابی می کند...