-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

کندز به گذرگاه شغالان مسلح بدل می شودکشتار باشنده های یک منطقه به وسیلۀ تفنگداران معاف از قانونمحمدانورجکدلگ والی ولایت کندز به رسانه ها گفت که پس ازکشتن یک تن از تفنگداران غیرمسئول به وسیله طالبان ( به روزگذشته) افراد دیگری ازجمع افراد مسلح بامداد امروزیکشنبه بالای مردم عادی درمنطقه کنمو تیراندازی کرده اند.
براساس گزارش ها ازمنابع مختلف، شمارکشته های این تیراندازی بی رحمانه به 12 تن رسیده وشمارزخمی ها هفت تن گفته شده است.
منطقۀ کنمو در مسير شاهراه شيرخان بندر در ده کيلومترى شهر کندز موقعيت دارد.
محمد نعيم يک تن از باشنده گان محل، که در شليک اربکي ها دو برادرزادۀ وى مجروح  گرديده و آنها را به شفاخانه منتقل نموده، به پژواک گفت که ٣٠ الى ٤٠ فرد مسلح، صبح امروز در منطقه بر مردم ملکى شليک نمودند.
وى علاوه نمود: "اين افراد مسلح، انتقام فردى را که روز گذشته کشته شده بود، از مردم ملکى گرفتند؛ هرکسى را که در راه و کوچه مي ديدند، بر آن ها شليک ميکردند."
 درخبرآمده است که فرد اربکی کشته شده از نفرات قوماندان قدیربوده است.
خبرگزاری بخدی هم گزارش داد پس از این که قوماندان قدیر اطلاع یافت که جنازه سربازش در قریه کنم یافت شده، با افرادش بر مردم این قریه حمله کرده و آنان را تیر باران کرده اند."
کنم، از قریه های نسبتا پر جمعیت از مربوطات مرکز شهر قندوز است که گفته می شود گروه های مسلح غیر مسئول در آن فعالیت گسترده دارند.
حضور گسترده گروه های مسلح غیر مسئول، نگرانی شماری از مقام های دولتی و باشندگان قریه کنم را برانگیخته است.
حمدالله دانشی معاون والی قندوز با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت که درگیری تا هنوز ادامه دارد و شمار زیادی از نیروهای پولیس برای مقابله با افراد مسلح غیر مسئول به قریه کنم اعزام شده اند.
به گفته او، طالبان مسلح، دو تن از خواهر زاده های قوماندان قدیر را در منطقه ای موسوم به حضرت سلطان، به قتل رسانده و جنازه آنان را به قریه کنم انتقال داده اند.
با این حال، قوماندان قدیر، با شماری از سربازانش به قریه کنم حمله کرده و شماری از باشندگان این قریه را به قتل رسانده است.
قوماندان قدیر از قریه قدیرک از مربوطات شهر قندوز است که رهبری شماری از افراد مسلح غیر مسئول را بر عهده دارد.