-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

جاسوسان ایران «هرات آیسکریم» را آتش زدندآتش افروزان درشهر هرات زنده وسلامت حضور دارند ومسئولان شرکت هرات آیسکریم آن ها را می شناسند.یک منبع خاص امنیتی درهرات درتماس با «تحلیل وخبر» مدعی شد که تعدادی از افراد مسلح که از سوی ایران تمویل می شوند، شرکت تولیدی «هرات آیسکریم» را آتش زده اند. شرکت هرات آیس کریم درماه های اخیر دربرابر تولیدات آیس کریم ایرانی درجایگاه بهتری قرار گرفته بود. این منبع امنیتی توضیح داد که آتش افروزان درشهرهرات حضور دارند ومسئولان شرکت تولیدی «هرات آیسکریم» نیز عاملان این حادثه را می شناسند اما به دلایل امنیتی درین باره سکوت می کنند. بنا به گفته منبع امنیتی، درعقب این حادثه شماری از بازرگانانی قرار دارند که با ایران رابطه نزدیک دارند وسرمایه های شان را به خاک ایران منتقل کرده واز آن جا سعی دارند بازار افغانستان را هدایت کنند.
این منبع امنیتی که خود درمسایل بازرگانی هرات دخیل است می گوید که ایرانی ها چند باربه سرمایه داران هراتی پیشنهاد داده بود که آنها می توانند سرمایه وخانواده های شان را به شهرکی خاصی درخاک ایرانی به همین منظور اختصاص داده شده، انتقال دهند وازکمک های جمهوری اسلامی نیز بهره مند شوند. گرچه شماری ازقراردادی های ایران به آن جا منتقل شدند اما بخشی ازبازرگانان هراتی درصدد تقویۀ بنیاد های تولیدی درداخل افغانستان بودند. وی اظهارداشت که اکثرتاجران هرات از سوی حلقات مرموز تهدید به مرگ شده و بارها هدف آدم ربایی ها و اخاذی قرار گرفته اند.

مسئولان شرکت تولیدی "هرات آیسکریم" ادعا دارند که بر اثر این آتش سوزی، بیش از 700 هزار دالر خساره مند شده اند.

در حال حاضر شهرک صنعتی ولایت هرات، در 3 فاز دارای 167 فابریکه تولیدی می باشد.
غلام محمد غوثی، عضو اداره اتاق های تجارت هرات، وجود برخی رقابت های ناسالم میان کارخانه داران داخلی و شرکت های تولیدی کشورهای همسایه را، عامل اصلی رخ دادن این گونه حوادث می داند.
غوثی گفت: "کشور های همسایه به هیچ عنوان نمی خواهند تا افغانستان، صنعتی شود به همین دلیل از راه های مختلف مانع رشد تولیدات داخلی می شوند."
گفته می شود این آتش سوزی پس از 3 ساعت از سوی نیروهای اطفائیه قول اردوی 207 ظفر مهار شده است.