-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

پيامهای تبريک به رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجویتغییررویکرد جهانی نسبت به ایران


به قرار اطلاع شماری از برجسته ترين شخصيتهای اروپايی و آمريکايی و عربی طی تماسهای تلفنی و نامه ها و ايميل های خود سرآغاز خروج مجاهدين از ليست تروريستی را به ر ئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوی تبريک گفتند. 
شهردار جوليانی، ژنرال جيمز جونز، ژنرال هيو شلتون، سفير ميچل ريس و سفير بلومفيلد و شماری از سناتورها و نمايندگان کنگره آمريکا در اين شمارند.
در اين پيامها شجاعت سياسی و توان تصميم گيريهای سخت توسط ر ئيس جمهور برگزيده مقاومت مورد تقدير قرار گرفته و بر روی امنيت و سلامت و احقاق حقوق مجاهدان اشرفی در جميع جهات تأکيد شده است.
سفير ميچل ريس می نويسد: اکنون يک توجه جهانی بر روی خانم رجوی به طور متمرکز پرتو افکنده تا پاسخ او را بشنوند. هم چنان که همه می دانند اين مبارزه تازمانی که آخرين عضو مجاهدين به خارج عراق منتقل شود تمام نشده است
سناتور توريسلی نوشته است: زمان متحد کردن اپوزيسيون ايران تحت رهبری مجاهدين و خانم رجوی برای تغيير رژيم ايران که موضوعی فراتر از نامگذاری است فرا رسيده است.
برای مردم ايران مريم رجوی اکنون رهبر پذيرفته شده مخالفانی است که قصد سرنگون کردن اين رژيم را دارند.
استراون استيونسون رئيس هيئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا  اين پيروزی را يک سد شکنی و دست آورد کلان توصيف کرده است که بدون شجاعت و استقامت اشرفيها قابل حصول نبود. چرا که مجاهدان اشرفی نه فقط در برابر تحريکات و حملات مستمر مقامات عراقی به وکالت از ملايان حاکم بر ايران، بلکه حتی در برابر سياست مماشات آمريکا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل، با شجاعتی فوق تصور تحت رهبری خانم رجوی پايداری پيشه کردند. بسياری لحظات بودند که من هم می لرزيدم و در خود فرو می رفتم، در اثر اين رهبری انگيزاننده ثابت شد که خط مشی شما نه تنها درست بلکه به لحاظ استراتژيک بسيار ضروری بوده و اکنون به قلب ملايان فاشيست حاکم بر ايران اصابت کرده است.
ژنرال جونز می نويسد: لحظه بسيار عالی و غرور انگيز برای من فرا رسيده است. در اغلب پيامها تصريح شده است که مبارزه برای اشرف و ليبرتی کماکان تا تأمين کامل امنيت و سلامت و حقوق پناهندگی آنان ادامه دارد.