-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

آخرین ستون مجاهدین خلق به لیبرتی رسید

ساعت يک بامداد يکشنبه 26شهريور هفتمين ستون مجاهدان اشرف به ليبرتی رفتند. از اين پيشتر خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در دهم شهريور آمادگی مجاهدان اشرف برای حرکت هفتمين ستون را به دنبال بيانيه وزارت خارجه آمريکا در هشت شهريور اعلام کرده بود.
طبق بيانيه رئيس جمهور برگزيده مقاومت اين گروه از مجاهدان اشرف در روز 22شهريور آماده رفتن به ليبرتی بودند. اما حرکت آنها با چهار روز تعلل و تأخير عمدی از طرف عراقی صورت گرفت و سرانجام با دخالت سازمان ملل و وزارت خارجه آمريکا صبح روز گذشته عملی شد.
حرکت ستون هفتم پس از زيارت مزار شهيدان در قطعه مرواريد و در قطعه فروغ توسط مجاهدان اشرف صورت گرفت.
حرکت هفتمين ستون به دنبال هفت روز بازرسی که از يکشنبه 19شهريور آغاز شد صورت گرفت.
حرکت ستون هفتم به جانب ليبرتی ساعت يک بامداد يکشنبه 26شهريور با عبور اتوبوسها از در شير آغاز شد و حوالی ساعت۱۰۳۰ صبح يکشنبه آخرين اتوبوس به ليبرتی رسيد. هيأتهای سفارت آمريکا و کميساريای پناهندگان و يونامی بر حرکت و ورود اتوبوسها به ليبرتی در تمام طول شب نظارت داشتند.
در روز جمعه 24شهريور هيأت سفارت ايالات متحده و هيأت سازمان ملل به رياست جانشين نماينده ويژه دبيرکل به اشرف آمدند و وضعيت را از نزديک بررسی و با فرماندهان عراقی و رهبری اشرف ديدار و گفتگو کردند جانشين نماينده ويژه دبيرکل به مجاهدان اشرف اطمينان داد که حق مالکيت آنها بر اموالشان در هر حال محفوظ است و هيچ کس نمی تواند به مصادره و سرقت اموال مبادرت کند. هيأتهای آمريکايی و هيأت ملل متحد از نزديک در جريان اذيت و آزار نيروهای عراقی و ممانعت از انتقال وسايل و نيازمنديهای اوليه زندگی از اشرف به ليبرتی قرار گرفتند و وسايلی را که نيروهای عراقی مانع انتقال آنها شده بودند به چشم ديدند. يکی از دلايل تأخير عمدی در جريان حرکت هفتمين ستون تصميم ناگهانی کميته سرکوب در نخست وزيری عراق بود که در اثنی بازرسيها ممنوعيت انتقال کانتينرهای ساخته شده در صنايع اشرف را اعلام کرد و مقرر نمود ساکنان اشرف بايستی برای انتقال لوازم خود به ليبرتی کانتينرهای فابريک جديد خريداری کنند. قيمت هر کانتينر با هزينه حمل و نقل آن به اشرف 
۴۰۵۰ دلار بود و مجاهدان اشرف می بايد برای 30 کانتينر در مجموع 121هزار و پانصد دلار می پرداختند. اين مبلغ سنگين با همياری خانواده ها و ياران اشرف نشان در داخل و خارج ايران در اسرع وقت تأمين شد و کانتينرهای جديد خريداری و به اشرف وارد شدند تا طرف عراقی بيش از اين نتواند کارها را به عقب بياندازد.
علاوه بر اين نيروهای عراقی به منظور سرقت و همچنين برای تحريک و ايجاد درگيری تا توانستند از انتقال ساده ترين اشيا و نيازمنديها ممانعت می کردند. از انتقال بسته های کاغذ سفيد به دليل اين که بر روی آنها ممکن است مطالبی عليه حکومت عراق و رژيم آخوندی نوشته شود و نيز از انتقال آئينه های آرايشگاه که با آن می توان اشعه و علامتهای ضد حاکميت فرستاد ممانعت شد. وسايل آرايشگاه و لباسها و وسايل ورزشی نيز همراه با جليقه و کراوات و کاپشنهايی که آرم اشرف داشت و همچنين وسايل تأسيساتی، جعبه های ابزار، چاپگر، اسکنر، ژاکت سبز و بسياری گلدانهای گل ممنوع و به زيان حاکميت تشخيص داده شدند.
از سوی ديگر نفرات عراقی در هر فرصتی که می توانستند به وسايل و اموال مجاهدان اشرف دستبرد می زدند. در يک مورد پنج مأمور عراقی به همراه سرکرده معلوم الحال خود چند کيسه و پتو را مملو از اجناس سرقت شده کرده و آنها را با خود بردند اين صحنه در برابر چشم ناظران ملل متحد واقع شد و ناظران وعده دادند که آن را با ژنرالهای عراقی در ميان خواهند گذاشت.
در گروه هفتم مجموعه چهارده آمبولانس به انتقال مجروحان و بيماران از اشرف به ليبرتی اختصاص داده شده بود. جمعه 24شهريور نخستين اکيپ با هفت آمبولانس از اشرف به ليبرتی حرکت کرد. حرکت بيماران پس از بازرسيهای آزاردهنده و طولانی صورت گرفته بود. آنها در ساعت 
۱۸۳۰ پس از عبور از نقاط بازرسی و نقاط کنترل متعدد در مسير فرودگاه بغداد به ليبرتی رسيدند. بازرسيهای بين راه با سونار و دستگاههای اسکنر و سگهای پليس صورت می گرفت. با اين وجود در ورودی کمپ ليبرتی شکنجه گران لباس شخصی وابسته به نخست وزيری آمبولانسها را متوقف کردند و از بيماران و مجروحان خواستند برای بازرسی مجدد از خوردوها پياده شوند بيماران گفتند که از ساعت 6 صبح در ريل بازرسی بوده اند و تمام وسايل آنها به طور کامل بازرسی شده و حتی دفترچه يادداشتهای شخصی آنها هم توسط سرگرد احمد خضير چک شده است. اما لباس شخصيها در حضور ناظران يونامی گفتند از نخست وزير دستور دارند که در صورت لزوم برای پياده کردن آنها به خشونت و قهر اقدام کنند. در حالی که طبق تعهد و التزامی که جورج باکوس مشاور سياسی مالکی در بهمن ماه گذشته در حضور مارتين کوبلر داده بود قرار بر اين بود که بازرسيها صرفاً در اشرف صورت گيرد. اما اين بار کميته سرکوب در نخست وزيری عراق برای خوشايند رژيم آخوندی به مأموران لباس شخصی دستور داد تا آنجا که می توانند در هنگام ورود به ليبرتی به آزار و اذيت و سرقت مايملک مجاهدين اقدام کنند.
پس از شش ساعت انتظار در ورودی ليبرتی لباس شخصيها در ساعت 3 نيمه شب بيماران و پرستاران آنها را که حاضر به پياده شدن از آمبولانسها نبودند با تهديد به مرکز گردان منتقل کردند. صبح شنبه 25شهريور دژخيم صادق محمد کاظم در مرکز گردان نظامی به مأموران دستور داد به بيماران و نفرات همراه آنها آب و غذا ندهند و آنها را در زير آفتاب نگه دارند. در ساعت 10 صبح شنبه حال دو تن از بيماران مجاهدان خلق محمود خسروی و محمد افضليان به وخامت گراييد و مأموران به ناگزير آنها را در حالت بيهوشی به کلينيک ليبرتی منتقل کردند. متعاقباً مقاومت ايران در مکالمه تلفنی به مارتين کوبلر و جورجی باستين جانشين او در بغداد به آنها گوشزد کرد با توجه به درگذشت مجاهد خلق برديا امير مستوفيان در روز اول فروردين امسال که به دنبال فشارهای ناشی از 48ساعت بازرسی و بی خوابی دچار ايست قلبی شد دولت عراق و يونامی را مسئول سلامتی 14نفر بيمار و مجروح و پرستاران آنها می داند. در اين اثنی مجاهدان خلق حميد يوسفی، عبدالرضا شجاعی، محسن هوشيار، مهدی تدينی، رحيم مهاجر، يوسف پور اصغريان، عليرضا رنجبر، محمد زرافشان، قدرت غلامی، علی اکبر مير يونس، عبدالحسين آهنگری و مهدی حلوايی به رغم فشارهای مفرط و تهديدات و وضعيت ناگوار جسمی از پياده شدن از آمبولانسها به منظور بازرسی مجدد خودداری کردند و به تهديدهای لباس شخصيهای اعتنا نکردند. سرانجام پس از 22ساعت کش و واکش و تماسهای مستمر بين بغداد و پاريس و واشينگتن با ليبرتی و گفتگوهای نماينده ويژه دبيرکل و وزرات خارجه و سفارت آمريکا در بغداد در ساعت 
۱۶۳۰روز شنبه مجاهدان مجروح و نفرات همراهشان به بازرسی سطحی وسايل و امکانات پزشکی خود وارد ليبرتی شدند و به ياران خود پيوستند. در جريان همين بازرسی برخی از وسايل مجروحان توسط لباس شخصيها ربوده شد