-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

یوسف عزیزجاسوس ایرانی به دام افتاد


تأسیسات بند سلما هنوز درخطر انهدام قرار دارد.مسوولان امنیتی یک تن از کارمندان ولایت هرات را به اتهام فعالیت های ضد حکومتی در مرز ایران بازداشت کرده اند. یوسف عزیز مدیر اجراییه ولایت هرات زمانی که می خواست از مرز اسلام قلعه وارد ایران گردد از سوی مسوولان امنیتی بازداشت شد.

داکتر داود شاه صبا والی هرات تایید می کند که یک تن از ماموران بر حال مقام ولایت به اتهام فعالیت های ضد حکومتی از سوی مسوولان امنیتی بازداشت شده است. آقای صبا گفت، این فرد زمانی به چنگ نیروهای امنیتی قرار گرفت که می خواست از مرز اسلام قلعه وارد کشور ایران گردد.

والی هرات جزییات بیشتر پیرامون این قضیه ارایه نکرد اما گفت که تحقیقات برای روشنایی این موضوع آغاز گردیده است.

از سوی دیگر یک تن از مسوولان مقام ولایت هرات که نخواست از وی نام برده شود گفت، مدیر اجراییه دفتر والی هرات در حالی که می خواست اسناد محرم این ولایت را با خود به ایران انتقال دهد از سوی مسوولان امنیتی گرفتار شده است.

به اساس ادعای این منبع این فرد مکاتیب محرمانه اداره محلی، نقشه های پروژه های زیربنایی هرات از جمله بند سلما و شماره تلفون های تعدادی از مسوولا ن ادارات دولتی را با خود داشت که می خواست با استفاده از این وضعیت آنرا به دسترس مقامات کشور های همسایه انتقال دهد.

شماری از باشنده گان ولایت هرات در غرب افغانستان می گویند، از گذشته تاکنون همسایه غربی افغانستان تلاش داشته تا بتواند به اسرار  مربوط به افغانستان دست یابد. آنان می گویند، دولت افغانستان باید برنامه جدی را برای دستگیری کسانی اطلاعات دولت را به دسترس کشور های بیگانه قرار می دهند ایجاد کنند.

خلیل امیری رییس مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات از نفوذ ایران در این ولایت اظهار نگرانی می کند. وی گفت، نفوذ این کشور در حدی در هرات بالا گرفته است که شماری از کارمندان ادارات دولتی نیز اطلاعات سری دولت را به دسترس ایرانیان قرار می دهند.

بازداشت یک تن از مسوولان دولتی در حالی صورت می گیرد که در چند سال اخیر محکمه استیناف ولایت هرات دو تن از اتباع افغانستان را به اتهام فعالیت های ضد دولتی با کشورهای همسایه به حبس های طولانی مدت محکوم کرده اند.

یوسف عزیزی فردی که از سوی نیروهای امنیتی افغان به ارتباط فعالیت های ضد حکومتی بازداشت شده است از پنج سال به این سوء در ولایت هرات فعالیت داشته است. یک منبع معتبر که نخواست نام اش فاش گردد به رادیو آزای گفت، مدیر اجراییه ولایت هرات به خاطر تحقیقات بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده شده است. گفته می شود این فرد در زمان سید حسین انوری والی اسبق ولایت هرات به عنوان مامور مقرر گریده بود.