-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

درگیری دانشجویان وپلیس درکابل/ 20 بازداشت
درنتیجۀ درگیری دانشجویان دانشگاه تعلیم وتربیه که اوال ماه جاری به نام دانشگاه پروفیسورربانی نام گذاری شده، شماری ازدانشجویان وپلیس ضد شورش زخمی برداشته و حدود بیست تن از دانشجویان بازداشت شده اند.
اعتراضات بخشی ازدانشجویان نسبت به آن چه «سیاسی سازی» مراکزآموزش عالی می خوانند، ازیک ماه به این سو جریان داشته اما امروز به خشونت کشیده شد.
درگیری بین جماعت دانشجویان مخالف وموافق نام گذاری دانشگاه تعلیم وتربیه، زمانی شروع شد که مخالفان (نام گذاری) دروازۀ دانشگاه را بستند و قصد داشتند از ورود دیگردانشجویان جلوگیری کنند.
منابع پلیس وشاهدان عینی می گویند که دانشجویان معترض پس از انسداد ورودی دانشگاه می خواستند لوحۀ نصب شده درسرتاق دروازه را نیز پایین بکشند که میان دانشجویان درگیری پیش آمد وپلیس نیز مداخله کرد.
اما سمونيار احمدجواد آمر حوزۀ پنجم امنيتى شهر کابل، به خبرگزاری پژواک با رد اين ادعا گفت که پوليس بخاطر امنيت مظاهره کنندگان رفته بود، ولى معترضين به طرف پوليس سنگ پرتاب کردند، که به اثر آن، بيش از ١٠ پوليس مجروح گرديد.
وى علاوه کرد که تعداد معترضين، به ده ها تن ميرسيد؛ درحاليکه شمار محصلينى که مى خواستند براى درس به صنوف خود بروند، به صدها تن بالغ ميشد.
از سوى ديگر، مل پاسوال محمد ظاهر رييس تحقيقات جنايى قوماندانى زون ١٠١ آسمايى، ميگويد محصلينى که دست به خشونت زدند، با بُکس پنجه و چاقو مجهز بودند که توسط آن، تعدادى از محصلين ديگر را زخمى نمودند.
وى به پژواک گفت که پوليس، بيش از ٢٠ محصل اعتراض کننده را بازداشت نموده و فعلاً اوضاع به حالت عادى برگشته است.
اما اين مقام پوليس هشدار داد: "ما به هيچ کسى اجازه نمى دهيم که دروازۀ پوهنتون ها را بسته کنند و افرادى که دست به چنين کارى بزنند، با آنها برخورد قانونى ميکنيم."
گفتنى است هفتۀ گذشته، شمارى از محصلينى که مخالف نامگذارى پوهنتون به نام استاد ربانى بودند، با رييس جمهور حامد کرزى ديدار کردند و رييس جمهور گفت که روى شکايات آنان در جلسات بعدى کابينه بحث شده و تصاميم لازم اتخاذ خواهد شد، که قناعت تمام محصلين را فراهم کند.