-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

اموال تجار افغان در پاکستان تخیله شده عوض آن ریگ بار می شود
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در صحبت با رادیو آزادی گفت، که هنوز هم به اموال تجار افغان در بندر کراچی اجازه داده نمی شود و آنان با مشکلات زیاد مواجه اند.
« مشکلات ترانزیتی فوق العاده موجود است، تا هنوز هم به موتر ما در کراچی اجازه داده نشده، اموال ما در آنجا تفتیش و حتی مفقود می شوند. فعلاً یک بدبختی دیگر به میان آمده است که اموال ما در راه تخیله شده و در بین آن که سنگ و ریگ انداخته می شود. که این یک مشکل جدید است. »

آقای الکوزی می گوید، با وجود تلاش های حکومت افغانستان تا هنوز فقط 30 درصد مشکلات ترانزیتی افغانستان با پاکستان هموار شده است.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع در حالی از مشکلات موجود تجار افغان در راه پاکستان سخن می زنند، که به روز پنجشنبه بزرگترین نمایشگاه محصولات پاکستان در کابل به منظور ایجاد همآهنگی میان تجار افغان و پاکستانی و همچنان بلند بردن سطح کیفیت محصولات وارداتی و صادراتی میان دو کشور به راه انداخته شد.

اینکه هنوز هم مشکلات ترانزیتی افغانستان با پاکستان پا برجا باقی مانده است نظر وزارت تجارت و صنایع را گرفتیم. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر های اموال تجار افغان به بندر واگه اجازه داده شده و تلاش دارند که دیگر مشکلات ترانزیتی را هم چنان حل کنند.

« مشکلات که با پاکستان در عرصه ترانزیت داشتیم، هفتاد درصد این مشکلات حل شده است. تلاش می کنیم که 30 درصد مشکل باقی مانده را هم چنان هموار کنیم. مثلاً پیش از این به لاری افغانی اجازه داده نمی شد که به بندر واگه بروند، اما حالا می توانند تا این بندر بروند. هم چنان در برخی موارد تاجران افغان شکایت می کردند که اموال شان به غارت برده می شود، اما اکنون طرف مقابل وعده داده است که پس از این تدابیر امینتی برای آنان خواهند گرفت. »

در حالی که گفته می شود هنوز هم از مشکلات موجود تجار افغان در پاکستان کاسته نشده است، وزارت تجارت و صنایع می گوید که میان افغانستان و پاکستان یک گروپ کاری مشترک به هدف حل مشکلات تجاری ساخته شده است. به گفته آنان پس از این تجار افغان می تواند، موتر های اموال شان را به موقع و در محل مناسب تخیله کنند.

افغانستان در طول سال های گذشته همواره با مشکلات ترانزیتی از سوی کشور های همسایه مواجه بوده است. به گفته آگاهان امور اقتصادی حکومت باید تلاش بکند تا زیر ساخت های تولیدی را در کشور احیا کند.