-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

کاروان محافظان استاد خلیلی هدف حمله قرارگرفتند

معاون دوم رئیس جمهور از طریق هواپیما به کابل بازگشته بود.

ولسوال شيخ على مي گويد که کاروان وسايط محافظين معاون دوم رئيس جمهور، صبح روزیکشنبه درآن ولسوالى هدف حمله قرار گرفت؛ اما تلفات و جراحاتى درپى نداشت.
نورآقا سامع ولسوال شيخ على، به آژانس خبرى پژواک گفت: اين کاروان که محمدکريم خليلى در آن نبود، حوالى ساعت ١٠ قبل از ظهر امروز در منطقۀ تنگى لعلى اين ولسوالى، مورد حمله قرار گرفت.
به اساس معلومات موصوف، اين کاروان از فاصلۀ دوکيلومترى؛ هدف حملۀ سلاح خفيف، راکت آر پى جى و٨٢ ملى مترى قرار گرفت.
ولسوال گفت که پوليس ولسوالى شيخ على، حدود نيم ساعت با مهاجمين درگيرشد، حمله کننده ها فرار نمودند و کاروان يادشده، بدون اين که متحمل تلفات و خسارات گردد، از منطقه عبور کرد.
به اساس معلومات منبع، محمد کريم خليلى معاون دوم رياست جمهور، به خاطر افتتاح کار ساختمانى ميدان هوايى شيبرتو، به باميان سفر کرده بود.
سامع گفت که خليلى، روز گذشته توسط طياره به کابل رفت و کاروان وسايط محافظين وى، امروز راهى کابل بودند، که هدف حمله قرارگرفت.
حاجى على ميرزايى مشاورمعاون دوم رئيس جمهورتاييد کرد که نيروهاى امنيتى درمنطقه تنگى لالى ولسوالى شيخ على ولايت پروان صبح امروز هدف حمله سلاح خفيفه  افراد مسلح قرار گرفتند .
اما وى گفت که اين حمله  بالاى نيروهاى پوليس محلى صورت گرفت نه  کاروان محافظين محمد کريم خليلى .
وى افزود که قبل از رسيدن کاروان يادشده حمله افرادمسلح به عقب زده شد ومحافظين معاون دوم رييس جمهور پس از توقف کوتاه  راهى کابل شدند .
بگفته منبع دراين حمله به محافظين خليلى هيچ آسيبى نرسيده است .
اما دفتر مطبوعاتى معاونيت دوم رياست جمهورى، طى اعلاميه که يک کاپى آن به پژواک ارسال شده، ميگويد: کاروان موترهاى محافظين محمد کريم خليلي معاون دوم رياست جمهورى، در برگشت از باميان به کابل، در مسير غوربند ولايت پروان از فاصلۀ دور مورد حملۀ افراد مسلح قرار گرفت.
منبع علاوه نموده که حمله کننده گان پا پاسخ نيروهاى امنيتى و محافظين معاون دوم مواجه شده و پا به فرار گذاشتند؛ درين حادثه به هيچ کسى آسيب نه رسيده است.
اعلاميه، ادعاى سخنگوى طالبان مبنى بر زخمى شدن محمد کريم خليلي، تکذيب نموده و يادآور شده که معاون دوم رياست جمهورى شامگاه روز شنبه (٢٢ ميزان) از طريق هوا به کابل بازگشته بود.
عبدالغفار يک باشنده محل گفت که کاروان، هدف حمله قرار گرفت؛ اما مرمى ها به وسايط اصابت نکرد.
ذبيح الله مجاهد يکتن از سخنگويان گروه طالبان ميگويد که اين حمله، توسط افراد آن ها صورت گرفته است.
 وى ادعا مي کند که کريم خليلى با ساير مقامات دولتى از باميان به سوى کابل درحرکت بود که کاروان وى در منطقۀ تنگى لالى درۀ توريج ولسوالى شيخ على مورد حمله قرار گرفت. به گفتۀ وى، در اين حمله هشت محافظ معاون دوم رياست جمهورى به قتل رسيده و شمار ديگر جراحت برداشته اند. سخنگوى طالبان مى افزايد که اين حمله منجربه تخريب چند موتر شامل کاروان نيز گرديده است. است.