-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

تیم حاکم؛ دوصد قرارداد غیرقانونی درامور معادننیویارک تایمز مقالهء را نشر کرده است زیر عنوان "جزئیات قراردادهای معادن در افغانستان افشا شد".

در آغاز مقاله آمده است که وزیر معادن افغانستان در تلاش برای آوردن شفافیت در پروسهء استخراج معادن، برای اولین بار حدود 200 قرارداد را افشا کرد که قبلاً میان حکومت و شرکت های خصوصی امضا شده اند.

به نوشتهء نیویارک تایمز، ظاهراً وحید الله شهرانی در جریان افشا کردن این قرارداد ها یک قرارداد فابریکهء سمنت را که در سال 2006 امضا شده و برادر رییس جمهور کرزی در آن سهم دارد، ناقص خواند.

نیویارک تایمز می نویسد، تا حدی هدف آقای شهرانی ازین کار خورسند ساختن حامیانش در غرب بود، که در بدل شفافیت بیشتر در حکومت افغانستان تعهد کرده اند که ملیاردها دالر با این کشور کمک خواهند کرد.

روزنامه این اقدام شهرانی را گامی در یک زمان حساس برای وی می خواند زیرا به باور دو نویسندهء این مقاله، وحید الله شهرانی به خاطر قانون جدید معادن از سوی شماری از اعضای کابینه به شمول رییس جمهور کرزی، هدف انتقاد های سیاسی قرار گرفته است.

این قانون در ماه جولای از سوی کابینه رد شد و قرار است با بعضی تغییرات در چند هفتهء آینده دوباره به کابینه پیشکش شود.

یک دپلومات اروپایی در کابل که مسایل مربوط به معادن را از نزدیک بررسی می کند به نیویارک تایمز گفته است: "حالا که به نظر می رسد معادن افغانستان سود بزرگ مالی خواهد داشت، تعداد زیاد گروه ها، تعداد زیاد افراد و تعداد زیاد کسانی که در حکومت اند علاقه مندی دارند تا درین قضیه دخیل باشند."

این دپلومات نخواسته است نامش افشا شود.