-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

جمهوری یک صد هزارنفری در روسیه


طی روزها و ماه های گذشته یکی از مهمترین بحث های داخلی کشور روسیه تشکیل جمهوری جدیدی متشکل از 100.000 نفر می باشد.شهر دوموددوفو (به زبان انگلیسی: Domodedovo) این روزها در پی تحقق وضعیت 22 جمهوریت روسیه می باشد، در دیگر سو در صورت عدم تحقق جمهوریت سیاسیون دوموددوفو خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا می باشند. 
دولت روسیه تشکیل جمهوری دوموددوفو را به صورت حقوقی پی می گیرند و چندین وکیل زبده نیز مسئول پرونده فوق گردیده است، به نظر اهالی منطقه دوموددوفو در صورتکیه تاتارها، چچن ها، آوارها، چاووش ها و... که امروزه در روسه صاحب منطقه خودمختار می باشند و می توانند تمامی امور سیاسی و .. خود را مدیریت کنند چرا نباید مردم منطقه دوموددوفو نتوانند؟
منطقه دوموددوفو دارای یکی از 3 فرودگاه بزرگ روسیه می باشد و سال گذشته نیز به علت حمله تروریستی اخبار این منطقه روزها در صدر مدیای جهانی بود.  
دولت روسیه واقف برنتایج عدم تحقق خواست مردمان منطقه دوموددوفو می باشد که آنها دراولین وهله روسیه را تهدید به پیوستن به اتحادیه اروپا کرده اند در کنار این وقوع درگیریهای ائتنیکی نیز دور از ذهن نیست.
اهالی منطقه دوموددوفو روسیه که تنها 100.000 نفر اند اکنون در پی تشکیل جمهوریت و منطقه خودمختار جدیدی در روسیه می باشند، وضعیت فوق را وضعیت با ترکان ساکن ایران که دارای 25-35 میلیون نفراند و نه زبان ترکی رسمی بوده و در سیستم آموزشی جایگاه دارد، نه کنترل سیاسی مناطق ملی خود را دارند، نه هویت شان در قانون اساسی ایران تعریف شده، نه دارای مدیای ملی اند، نه فرهنگ و هویت شان مورد قبول سیستم و ملت حاکم هست و حتی در بسیاری از اوقات به راحتی به زیر سوال برده میشود، ملزم به یادگیری زبان خارجی دیگری اند و ... مقایسه کنید. آیا به واقع قابل مقایسه اند؟ کتمان و ناددیه گرفتن خواسته های به حق ملت ترک سبب بسیاری از دگرگونی هائی در آینده نزدیک خواهد شد که امروزه در ایالت کاتالان اسپانیا در حال رخ دادن میباشد یا چیزی شبیه بالکانیزه شدن ایران تحقق خواهد یافت. بس تجزیه کنندگان واقعی این جغرافیای همان زیاده خواهان ملت و سیستم حاکم اند نه حرکت های به حق و مردمی ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس     
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9lp5hnh