-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

بزرگترین حوزۀ گاز طبیعی دراندخوی تثبیت شد

خبرخوش با آینده ای مبهم

وزارت معادن ميگويد که تحقيقات نشان ميدهد که بزرگترين منبع گازطبيعى در سطح ولايات شمال در ولسوالى اندخوى ولايت فارياب تثبيت شده است.
وحیدالله شهرانی وزير معادن  که امروز در راس هيئتى به ولسوالى اندخوى رفته، گفت که اين تحقيقات در ظرف دو ونيم ماه به هزينۀ هفت ميليون دالر بودجۀ انکشافى دولت صورت گرفته است.
وى افزود که اين تحقيقات به هند و دوبى ارسال شده و نتيجۀ آن به وزارت معادن مواصلت کرده که بر اساس آن، اندخوى در سطح ولايات شمال از گاز طبيعى غنى برخوردار است.
وزير معادن ميگويد که نتيجۀ تحقيقات را به داوطلبى کمپنى هاى مشهور جهان ميگذارند که ٩ ماه را در بر خواهد گرفت، بعد از آن هر کمپنى که برنده شد، جواز استخراج را بدست مى آورد.
شهرانى در مورد اينکه چه مقدار گاز طبيعى در اندخوى وجود دارد؟ گفت که اين موضوع بعد از آغاز تفحص آن معلوم خواهد شد.
انجنير نظر محمد رحيمى آمر عمومى تصدى نفت و گاز شمال و مسوول سروى ساحۀ آمو دريا به آژانس خبرى پژواک گفت که اين تحقيقات توسط کمپنى کانادايى موسوم به "پيرى سايز"  صورت گرفته و صرف ساختمان هاى زير زمينى گاز تثبيت گرديده است.
به گفتۀ رحيمى، اينکه چه مقدار گاز در آنجا وجود دارد بعد از داوطلبى و در مرحلۀ تفحص تثبيت ميشود .
اندخوى شامل چهار ولسوالى" اندخوی ، قرم قُل ، خانچارباغ و قُرغان "  بوده و نفوس تخمينى آن به حدود ٤٥٠  هزارتن میرسد.
محمد الله بتاش والى فارياب ، موجوديت گاز اندخوى را حايز اهميت زياد خوانده، ميگويد که از طريق اين پروژه نه تنها  زمينه کار به مردم منطقه فراهم ميشود، بلکه براى رشد اقتصاد کشور نيز مهم است.
او افزود که آنها از اين پروژه حمايت ميکنند و آماده اند که هرگونه امکانات را بخاطرتامين امنيت کارگران آن قرار بدهند.
بشير احمد "ته ينج" نمايندۀ مردم فارياب در ولسى جرگه نيز گفت: (( جاى خوشى است مردم فقيرى که  سالهاى متمادى آرزوى تثبيت چنين منابع طبيعى را داشتند، حالا به آرزوى خود ميرسند. ))
اما او افزود که اخيراً اندخوى دستخوش ناامنى گرديده و شمارى از شخصيت ها ، متنفذين و مردم توسط مخالفان مسلح دولت به قتل رسيده اند که لازم است وزارت معادن اين مشکل را به گوش مقامات دولت برسانند تا در اين عرصه و در بخش امنيت پروژۀ گاز گام هاى عملى بردارند.
وزير معادن، تامين امنيت را شرط مهم و اساسى براى تطبيق اينگونه پروژه هاى ملى خوانده، گفت که مشکلات امنيتى در اندخوى را در کابينه مطرح ميکند تا در حل آن اقدام شود.
فارياب علاوه بر گاز، داراى منابع نفت نيز است. هفت چاه نفت در ولسوالى قيصار در سال ١٣٥٥ توسط تصدى نفت و گاز شمال تفحص شده است که تنها در يک چاه به عمق يکهزار متر در منطقۀ على گل اين ولسوالى ، دو اعشاريه سه ميليارد تُن نفت تخمين و محاسبه گرديده بود.
آمر عمومى تصدى نفت و گاز شمال و مسوول سروى ساحۀ آمو دريا ميگويد که آنها تلاش ميکنند که کار استخراج اين منابع نفتى  بعد از بلاک بندى  و داوطلبى آغاز گردد.