-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

نام کلان و ده ویران!عبدالجبارتقوی: هرچه درتخارتلاش کردم، فساد اداری گم نشد.

پس از فرمان شماره 45 رییس جمهور برای برخی جابجایی ها در زمینه اصلاحات 7 والی برکنار شدند که از آن جمله عبدالجبار تقوا والی سابق تخار به سمت والی جدید کابل تعیین گردید، اما بگومگوها در خصوص چگونگی مبارزه با فساد و حاکمیت قانون و نیز امنیت ولایت تخار، با انتصاب وی به عنوان والی کابل اعتراضات و سؤالاتی را ایجاد نموده است.

والی جدید کابل در پاسخ به سؤال مجری پرس و پال ، در زمینه علت انتصاب این مقام در کابل پس از برکناری از تخار خاطرنشان کرد: هیچ آمر و مأموری نمی تواند ادعای موفقیت و انجام وظیفه صد در صدی داشته باشد ولی درحد توان تلاش کرده ام تغییرات و بهبود در زمینه تأمین امنیت و عدالت در تمامی پست های خود بخصوص در ولایت تخار داشته باشم.

عبدالجبار تقوا در واکنش به موضوع منتشر شده در رسانه های کتبی مبنی بر انتصاب والی ناکام تخار به ولایت کابل عنوان کرد: من به ناکامی50 درصدی در زمینه رفع فساد اداری در تخار اعتراف کرده ام زیرا با وجود تمام تلاشها تغییری حاصل نشد، ولی از موفقیت ها و دستاورد های خویش حرفی نزده ام زیرا انجام وظیفه کرده ام و منتی بر مردم ندارم!

بنابر اظهارات وی، با نگاهی به حکومت های بعد از جنگ در سرتاسر دنیا (آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و کره جنوبی بعد از 1953) در می یابیم که زمان ده ساله برای سرپا ایستادن و داشتن دستاوردهای چشمگیر کافی نیست؛ پس از پایان اشغال جاپان با وجود تحصیل کردگان بیشمار و ذهنیت شفاف و آمادگی مردم کره جنوبی، این کشور پس از30 سال قامت راست کرد.

والی جدید کابل افزود: با درنظر گرفتن بسته شدن 20 ساله مکتب ها در افغانستان و تهاجم به کشورما و همچنین نبود حکومت مقتدر و قانون اساسی در این دو دهه نباید انتظار داشت که افغانستان پس از طی 10سال تحول بنیادین داشته باشد؛ همانگونه که دیروز مردم در سنگرها از کشور در مقابله با ارتش سرخ و سیاه دفاع کردند، امروز هم باید بوسیله قلم و قانون به نیروهای امریکا و پاکستان اجازه دخالت ندهیم.

عبدالجبار تقوا، در ادامه قصور خویش را در باره کشته شدن 4 مقام عالی رتبه دولتی (عضو مجلس نمایندگان، قوماندان ناحیه 3 پامیر، قوماندان امنیت تخار و والی قندوز) را در زمان ولایت داری در تخار، غیر قابل انکار دانست؛ اما در زمینه بازسازی این ولایت با مقایسه هزینه 137 میلیون دالری در انکشافات 7 ساله با هزینه 200 میلیون دالری در دوسال اخیر، این صعود را دستاورد خوبی برشمرد.

در خصوص ناکامی در تأمین امنیت ولایت تخار، وی تأکید کرد: والی نقش نظارت و مدیریت ولایت و جلب کمکهای حکومت را دارا است و با وجود اداره امنیت ملی و پولیس ملی وظیفه مستقیمی در اجرای امنیت ندارد، زیرا وظیفه برقراری امنیت عمومی و اعمال قانون در معابر سطح شهر مربوط به این دو اداره نامبرده شده می باشند.

والی تازه گماشته شده کابل، در رد اظهارات 2 سال قبل صبغت الله مجددی مبنی بر سمبولیک بودن مقام والی کابل و استعفا از این سمت، مصداق "نام کلان و ده ویران" را برای توصیف دفتر والی کابل بیان کرد و در پایان انجام اصلاحات را در کابل پس از بررسی تمامی ولسوالی ها در ادامه سفر به ولسوالی ده سبز، کرکان و فرزه را به ساکنین پایتخت وعده داد.
نشرشده درشبکه اطلاع رسانی