-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

افزایش فعالیت های استخباراتی و نظامی ایران در افغانستان


یک مقام حکومتی: اکثرمقامات دولتی از ایران پول می گیرند. 


ایران در کنار گسترش نفوذ فرهنگی خود در افغانستان  فعالیت های استخباراتی و نظامی را نیز در این کشور بیشتر ساخته است.

نظر به خبرها  ایران از طریق کمیتهء خیریه  امام خمینی  کوشش دارد در افغانستان معلومات استخباراتی جمع آوری نماید.

مقامات غربی و افغان  می گویند  این کمیته  به کسانی کمک می کند که به ایران وفادار هستند  و از روزهای ملی و مذهبی ایران تجلیل می کنند.

به گفتهء آن ها ایران در افغانستان چندین رسانه خبری را تمویل می کند تا اهداف فرهنگی و سیاسی این کشور را تبلیغ کنند.

به گفتهء مقامات امریکائی و افغان  ایران در ختم سال 2014  یعنی بعد از بیرون شدن  قوای محارب امریکا از افغانستان  برای پر کردن خلا در این کشور با فعال ساختن شبکه استخباراتی و افزایش کمکها، تلاش می کند.

یک مقام بلند رتبهء در ریاست جمهوری افغانستان  به روزنامه وال ستریت ژورنال گفته است که ایران در افغانستان نفوذ واقعی دارد و می تواند به یک اشاره بیش از 20 هزار افغان را  تنظیم و گرد هم جمع کند که این عمل نسبت به حمله کننده گان انتحاری که از پاکستان می آیند، خطرناکتر است.

به نوشته روزنامه مقامات حکومت افغانستان بشمول مقامات دفتر رئیس جمهوری،  از ایران پول می گیرند .

 افغانستان برای تلاشهای ایران که می خواهد از انزوای بین المللی بیرون شود، نیز مهم است.

ایران از طریق کمیته خیریه امام خمینی برای گسترش نفوذ خود در افغانستان سعی می کند  این یک اداره سری می باشد  که در کشورهای دیگر جهان هم فعالیت دارد.

امریکا دوسال قبل کمیته خیریه امام خمینی را در لبنان بخاطر همکاری اش با حزب الله در لست سیاه جا داد.

ژورنالیست افغان  محمد عیسی ستانکزی  که سالها در ایران به حیث ژورنالیست کار کرده است  می گوید  کمیته خیریه امام خمینی اصلاً یک کمیته دولتی می باشد که به سپاه پاسداران  تعلق دارد.

به گفته مقامات غربی و افغان بر عکس اداره انکشاف بین امریکا که کمکهای خودرا خصوصی و از طریق  قراردادی ها انجام میدهد،  کمیته امام خمینی این کمها را بطور مستقیم انجام میدهد و کمهای آن با جمع آوری معلومات  استخباراتی همراه می باشد.

روزنامه وال ستریت ژورنال با چند تن از افغانانی که کمیته خیریه امام خمینی به آنها کمک کرده است صحبت نموده و آنها گفته اند که این کمیته به هرکسی که کمک می کند اول در مورد سابقه و خانواده او معلومات دقیق می خواهد.

به گفته مقامات امریکائی ایران به دلیلی این معلومات را جمع آوری می کند تا اطمینان  حاصل کند که کمک هایش به طرفدران ایران میرسد.

ژورنالیست افغان محمد عیسی ستانکزی   هم این سخنان را تائید می کند.

اما یک مقام امریکایی  گفته است به نظر او ایران در این تلاش های خود  ناکام است زیرا افغانها به ایران همیشه با نظر شک نگاه می کنند.

وال ستریت ژورنال می نویسد  بعضی افغان های که ایران با آنها کمک کرده و یا در پروژه های که توسط ایران تمویل می شوند کار می کنند  می گویند، یکی از تقاضا های ایران اینست که از سالگرد امام خمینی و  پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کنند.

ایران در ولایت هرات با ساختن کتابخانه بزرگ و مرکز کلتوری خود  می خواهد فرهنگ خودرا ترویج نماید.

مقامات افغان می گویند ایران از سال ها به اینسو به رسانه های  افغان کمک مالی می رساند.

از سوی دیگر  مقامات ولایت هرات می گویند که در اواخر فعالیت یاغیانی که از ایران حمایت می شوند بیشتر شده است.  به گفته والی هرات داوود صبا  این افراد در ایران خانه دارند و برضد حکومت افغانستان می جنگند.

در ماه اگست روزنامه وال ستریت ژورنال معلومات داده بود که ایران به طالبان اجازه داده است تا در خاک این کشور دفتر خودرا باز کنند.