-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

سخنگوی ناتو: دفع حملات ازخارج به افغانستان وظیفۀ ما نیستبا مشخص شدن موضع نیروهای بین المللی دررابطه به حملات از پاکستان، وضع بازهم پیچیده تر می شود.

نیروهای ایساف پس از یازده سال جنگ ومبارزه درافغانستان اعلام کرد که دفاع از افغانستان دربرابر حملات از خارج جزء مأموریت آن ها نیست. بریدجنرال گونتر کتز گفت: "ما (آیساف) در افغانستان به این دلیل آمده ایم که تروریزم را از بین ببرم و مطمئن شویم که ریشه های دهشت افگنی از افغانستان از بین رفته است."
اظهارات سخنگوی ایساف کمی پس ازگزارش ها درمورد نظررسمی حکومت امریکا درمورد معضلۀ «دیورند» منتشرشده است که درآن امریکاییان مرز «دیورند» بین افغانستان وپاکستان را به عنوان سرحد بین المللی به رسمیت شناخته اند. نیروهای ایساف شامل چند هزارسرباز بلافاصله پس از سقوط ادارۀ طالبان دراواخر 2001 مطابق فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان پیاده شدند. اما کل نفرات نیروهای خارجی شامل ایساف، پیمان اتلانتیک شمالی- ناتو- که نیروهای ارتش امریکا را نیز شامل می شود، حدود 120 هزار تن گزارش شده است.
این نیروها فقط یک سخنگو دارند که هم ازایساف وهم از ناتو نماینده گی می کند وکل قوت ها از سوی امریکا فرماندهی می شود.
جنرال گونترکتز افزود:
زمانى که ماموريت مبارزه عليه تروريزم درافغانستان از سوى سازمان ملل متحد به ما تعلق گرفت، گفته نشده که در صورتى که افغانستان، مورد حملۀ يک کشور خارجى قرار ميگيرد، مامسووليت دفاع از اين کشور را داريم."
وى افزود: با وجودی که مقامات حکومت افغانستان، درکنفرانس بن اول (دسمبر٢٠٠١ ميلادى) پيشنهاد کرده بودند که محافظت سرحدات کشورشان، بعنوان يکى از مسووليتهاى نيروهاى خارجى، در اعلاميۀ اين کنفرانس گنجانيده شود؛ اما اين  پيشنهاد شامل اين اعلاميه نگرديده است.
این که نیروهای بین المللی موضع خود را نسبت به حوادث درمرزها با پاکستان بدین گونه مشخص ساخته اند، بیانگرآن است که حکومت کابل تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.