-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

تاجران دیندار چطوریک باره از هرات سربلند کرده اند؟


یک تن از علمای دینی در ولایت هرات، برای کشتن سازنده فیلم توهین آمیز به پیامبر اسلام، جایزه 300 هزار دالری، تعیین کرده‌ است.

 اشاره: درده سال اخیر، بارها قرآن را سوختاندند وبه مقدسات اهانت شد. مردم سربه شورش برداشتند وزنده گی ها به فنا رفت اما از قشرتاجر وبازرگان درمرکز وولایات هیچ صدایی برای همسویی با مردمی که احساسات شان مجروح شده بود، برنمی خاست. این بار چه اتفاق افتاده که تاجران هرات در«هم آهنگی کامل» جایزه سه صد هزاردالری برای کشتن فیلمساز ملعون امریکایی تعیین کرده اند!؟
یک تاجرعادتاً وقتی یک بوجی آرد یا یک قوطی روغن به بیجا شده ها وخانواده های نادار توزیع می کند، از سه زاویه فیلم می گیرد وخبرنگاران را دعوت می کند. این تاجران که سه صد هزار دالر را از دل کشیده اند، کی ها اند که خود را معرفی نمی کنند واین چنین فی سبیل الله لک ها دالر را جایزه تعیین می کنند اما کسی نمی داند که نام شان چیست و درکجا زنده گی دارند ومشغول چه نوع تجارت هستند. آیا چنین تاجران وجود خارجی دارند یا این که شبکه های سپاه  پاسداران به نام تاجر می خواهند درخانه هراتی ها آتش بیفروزند.
اگرتاجران هرات آماده خدمت به خلق الله و مقدسات باشند، لقمه نانی به ناداران وفقیرانی بدهند که دراطراف شان پرسه می زنند. اگراین کار را نمی کنند، لااقل خود را معرفی کنند که این رامردان خراج ودست ودلباز ازکدام جنس ونحله هستند؟!
این هم گزارش خبرگزاری بخدی درین باره
این اولین بار است که شماری از عالمان دینی کشور، برای دفاع از مقدسات اسلامی، جایزه تعیین می کنند. 
ساخت و نشر فیلم توهین آمیز بر پیامبر اسلام، واکنش های تند شمار زیادی از مسلمانان جهان را به همراه داشته است.
شماری از دانشجویان، عالمان دینی و جامعه مدنی افغانستان با راه اندازی تظاهرات های گسترده، خواستار بازداشت و محاکمه سازنده این فیلم شده اند.
میر فاروق حسینی، از عالمان دینی هرات به خبرگزاری بخدی گفت که این جایزه در هماهنگی کامل با تاجران و سرمایه داران این ولایت تعیین شده است.
او می گوید، برای کشتن فردی که کاریکاتور پیامبر اسلام را نیز رسم کرده، مبلغ 100 هزار دالر جایزه تعیین شده است.
ده ها تن از اعضای شورای علما، بزرگان قومی و متنفذین در ولایت هرات نیز اهانت به پیامبر اسلام را محکوم کرده از مردم خواستند تا وحدت میان مسلمانان را حفظ کنند.
فیلم توهین آمیز بر پیامبر اسلام که "بي گناهي مسلمانان" نامگذاری شده، از سوی یک امریکایی یهودی تبار ساخته شده است.
گفته می شود در این فلم، پیامبر اسلام، فردی ساده لوح و تشنه قدرت تصویر شده است.
معترضان به ساخت و نشر این فیلم، دولت های امریکا و اسرائیل را مسئول دانسته و از مقام های این دو کشور خواستند برای دستگیری سازنده فیلم، اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
اخیرا، گزراش های نشر شد که حکومت امریکا، سازنده فیلم "بی گناهی مسلمانان" را دستگیر کرده است اما هنوز از سرنوشت بازیگران این فیلم اطلاعاتی در دست نیست.