-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

تکرار بدرفتاری لرزاننده علیه زنان، این بار در بدخشان


تجسم عینی دیدگاه فلسفی « انسان گرگ انسان است.» درافغانستان دارای قانون؛ اما در غیاب قانونپس از اینکه خانم سحرگل در ولایت بغلان مورد خشونت خانوادهء شوهرش قرار گرفت، خانم گلثوم دومین زنی است که در قریه «کشو» ولسوالی تشیکان ولایت بدخشان در یک تویله خانه، زندانی شده بود. 

پوهنمل ذوفنون حسام ناطق رییس ریاست امور زنان ولایت بدخشان می گوید که تحقیقات ابتدایی نشان می دهند که خانم گلثوم در زمان بارداری به شکل بی رحمانه مورد خشنونت خانواده گی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد:
« این دختر با یک مرد زن دار عروسی کرده و انباق اش بالایش ظلم می کرد و در یک تویله خانه وی را زندانی کرده بودند. وی مدت زیاد را در این طویله خانه سپری کرده، زار و ضعیت شده است. گلثوم در این جریان حامله بوده و طفل اش بعد از تولد سوی تغذی می باشد. حالت طفل نشان می دهد که این خانم در دوران حاملگی به غذا دسترسی نداشته است.»

خانم گلثوم در حالی که در بستر مریضی به سر می برد به خبرنگار گفت:
« مرا در یک خانه انداخته بودند که تاریک بود در همان خانه مرا لت و کوب می کردند.»

وحیدالله ارغوان مسوول دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر در فیض ﺁباد از وضعیت صحی خانم گلثوم ابراز نگرانی کرد. آقای ارغوان گفت که با وجود درخواست این کمسیون، مقامات امنیتی عاملین قضیه خشنونت علیه خانم گلثوم را بازداشت نکرده اند.

وی اضافه کرد:
« این خانم از شوهر و انباق اش شکایت دارد، ما نهاد های امنیتی و کشفی را در جریان گذاشته ایم ولی تا هنوز در منطقه نه رفته اند تا معلومات بدست بیاورند و عاملین این خشونت را دستگیر کنند.»

در یک سال اخیر، این دومین و شدید ترین خشنونت است که قربانی ﺁن دو زن از ولایت بدخشان می باشند، قربانی اول خانم سحرگل از ساکنان ولسوالی درایم بدخشان بود که در بدل پول گزاف تحت نام ازدواج بالای یک مرد در ولایت بغلان به فروش رسید.

سحرگل پس از شکنجه و لت و کوب از طرف خشو و خانوادهء شوهرش به تن فروشی مجبور ساخته شد و در یک زندان خانگی، زندانی شده بود.

قربانی دوم خانم گلثوم است که از یک زندان خانه گی در قریهء « کشو» تیشکان بیرون کشیده شده است.

کمسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های حمایت کننده از حقوق زنان از افزایش خشنونت ها در این ولایت ابراز نگرانی نموده، می گویند که نهاد های اجراییوی در برابر این چنین حوادث از خود غفلت نشان می دهند.

مقامات این کمسیون از نهاد های عدلی و قضای می خواهند تا عاملین خشنونت های خانواده گی را به کیفر اعمال شان برسانند.