-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

توطئه اعتراف گیری علیه امام جمعه اهل تسنن زاهدان


دادستان زاهدان این پروژه را کارگردانی می کند.به گزارش پیک نت، فعالان سیاسی بلوچ اطلاع داده اند:
وزارت اطلاعات زاهدان شماری از زندانیان بلوچ را زیر فشار گذاشته تا علیه مولوی عبدالحمید رهبر اهل تسنن سیستان و بلوچستان از آنها اعتراف بگیرد.
شلاق، شوکربرقی بر نقاط حساس بدن زندانیان و آویزان کردن آنها از مواردی است که اخبار آن به خارج از زندان زاهدان راه یافته است.
بموجب همین اخبار دریافتی، برخی زندانیان را عریان کرده و سپس از آنها فیلمبرداری می کنند. تهدید به دستگیری اعضای خانواده زندانیان نیز از موارد دیگری است که ذکر می شود.

زندانیان باید اعتراف کنند که عامل چند حادثه تروریستی در منطقه بوده اند و دستور دهنده این اقدامات مولوی عبدالحمید بوده است.
فشار به زندانیان سیاسی زاهدان همزمان شده است با صراحت بیشتر مولوی عبدالحمید در نماز جمعه های زاهدان در انتقاد از وضع بحرانی کشور، فشاری که به مردم تحمیل شده و نقش حکومت در این بحران و فشار.
از "محمد مرزیه" دادستان زاهدان که درعین حال نقش بازجو را هم دارد بعنوان عامل این شکنجه ها و طرح اعتراف گیری علیه مولوی عبدالحمید اسم برده می شود.