-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

تشدید فعالیت جاسوسی ایران علیه مجاهدین خلق درکمپ لیبرتی


ضروری است که کميساريای عالی پناهندگان اقدام مادی مشخصی برای تضمين امنيت و حقوق ساکنان اين کمپ انجام دهد. آقای آنتونيو گوترز، کميسر عالی پناهندگان ملل متحد
ما اين نامه را از سوی کميته بين المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف، که توسط 
۸۵۰۰ حقوقدان در اروپا و آمريکا حمايت می شود و همچنين از طرف وکلای ساکنان ليبرتی برای شما می نويسيم.
منابع شورای ملی مقاومت در داخل ايران گزارشهای دقيقی از تصميمات رژيم ايران برای توطئه عليه مخالفان خود در ليبرتی و اشرف به دست آورده اند. اين رژيم به مقامات عراقی ابلاغ کرده که سرکوب و فشار در کمپ ليبرتی را بالا ببرند. به طریق مختلف فعاليتهای جاسوسی عليه ساکنان را افزايش دهند و محدوديتها به ويژه نداشتن اجازه تردد آزاد را ابقا کنند.
همان طور که خود شما اعلام کرده ايد و اطلاعيه های علنی کميساريای عالی پناهندگی نيز تصريح کرده است ساکنان ليبرتی پناهجو و پناهنده و از استاتوی افراد مورد نگرانی برخوردار هستند که بايد مشمول حفاظتهای بين المللی باشند. ما قبلاً تأکيد کرده بوديم که برای پروسه تعيين استاتوی پناهندگی هيچ نيازی به جابه جايی از اشرف به ليبرتی نبود با اين همه موکلان ما صرفاً برای تضمين پيدا کردن راه حل مسالمت آميز و جلوگيری از خشونت از حق مسلم خود برای ماندن در اشرف صرفنظر کردند و به ليبرتی رفتند.
لذا خشونت و اعمال فشار و محاصره عليه ساکنان در ليبرتی ديگر به هيچ وجه نه از نظر اخلاقی و نه از نظر قانونی قابل توجيه نيست.
روز گذشته آقای کوبلر در مصاحبه با يک تلويزيون عراقی اذعان کرد که اقامت ساکنان ليبرتی در اين کمپ طولانی است و گفت من اگر بگويم در عرض يک سال ساکنان به خارج از عراق منتقل خواهند شد، غيرجدی خواهد بود. لذا ضروری است که کميساريای عالی پناهندگان اقدام مادی مشخصی برای تضمين امنيت و حقوق ساکنان اين کمپ انجام دهد.
ما معتقديم اگر کميساريا بخواهد دست به يک اقدام پيشگيرانه بزند بايد بهانه ی دولت عراق را بگيرد.
توجيه دولت عراق برای اقدامهای سرکوبگرانه عليه ساکنان اين است که ليبرتی يک مکان موقت ترانزيت است و به همين دليل هم همگان، به ويژه کميساريا را از اين که ليبرتی را درست مانند صدها کمپ ديگر، کمپ پناهندگی بنآمد برحذر می دارد. لذا ما از شما انتظار داريم که جسورانه واقعيت را بيان کنيد و اعلام کنيد که ليبرتی کمپ پناهندگی است و دولت عراق بايد در همين چارچوب با آن برخورد کند.
ما از شما می خواهيم قبل از اين که شرايط بدتر شود و رژيم ايران فرصت محقق کردن طرحهايش را پيدا کند، با اتکا به کنوانسيون پناهندگی و با توجه به موقعيتی که شما به عنوان کميسر عالی پناهندگان از آن برخورداريد، با اعلام ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی بر استاتوی قانونی ساکنان آن تأکيد کنيد تا يک عامل بازدارنده در مقابل توطئه های رژيم آخوندی و عوامل عراقی اش عليه ساکنان عمل کند.
کميته بين المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف
رو نوشت:
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا
بان کی مون، دبيرکل ملل متحد
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر
کاترين اشتون، نماينده عالی و رئيس سياست خارجی اتحاد يه اروپا
دن فيريد، نماينده ويژه وزير خارجه آمريکا در مورد اشرف
رابرت بيکرافت، سفير آمريکا در عراق
آلخو ويدال کوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا
استرون استيونسون، رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا.