-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

داستان افغانستان در سوریه تکرار می شود

نشنل انتریست

نشریه نشنل انتریست چاپ امریکا در مقالهء تحت عنوان داستان افغانستان در سوریه تکرار می شود، به نشر رساند که در قسمتی از آن آمده است.

تعداد بیشتر سلاح و مهماتی که به هدف سرنگونی رژیم رییس جمهور اسد به سوریه فرستاده می شوند، به دست جهادی های تندرو می افتتد و این کار در افغانستان تجربه شده است.

نشریه نشنل انتریست می افزاید: امریکا، عربستان سعودی و دیگر کشورها به مجاهدین افغان سلاح داده و آنها را کمک می کردند تا رژیم داکتر نجیب الله را از بین ببرند و این کار از طریق پاکستان صورت می گرفت.

در آن زمان فقط نیمهء از افراد مسلح تندرو و افراطی بودند و اما در جنگ بر ضد شوروی ها خیلی موثر بود. این گروه ها برای شکست شوروی ها در افغانستان خیلی مهم به شمار می رفتند.

نشریه نشنل انتریست می نویسد: گروه های مخالف حکومت سوریه نسبت به گروه های جهادی در دوران مقاومت افغانان خیلی بی نظم و پراگنده اند.