-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

رئیس جمهور را اجازۀ بازدید از زندان نمی دهند!دکترمهدی خزعلی: آقای احمدی نژاد
عجله نکن، به اوین خواهی رفت!بدنبال مخالفت قوه قضائیه با بازدید احمدی نژاد از اوین؛ و آغاز واکنش های احمدی نژاد، این یادداشت کوتاه در وبسایت دکتز خزعلی منتشر شد:
مدتی است که جناح دولت و به تعبیر جناح حاکم، جریان انحرافی، بازی انتخاباتی را آغاز کرده است، او می خواهد ضمن شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت رسوایی اقتصادی و سوءمدیریت، با ایفای نقش اپوزیسیون، در انتخابات 92 ظاهر شود.
جناح حاکم که ریشش در گروی اوست و نگران رسوایی بیشتر است، مثل پدری دارد با این ولد چموش یا با این فرزند ناخلف مدارا می کند، می خواهد او را تا انتخابات بدرقه نماید، اما این مدارا می تواند به قیمت سقوط او و فروپاشی مملکت تمام شود، اگر آبروی خود را با خدا معامله کند و یکبار برای همیشه بگوید که غلط کردیم که چنین کسی را استخدام نمودیم و حالا گریبانگیر خودمان شده است، لااقل از دست او رهایی می یابد و مستقیم با رقیب خود سر میز مذاکره می نشیند، مثل کسی که شرخری را استخدام نماید و نهایتاً خود گرفتار زورگیری شرخر شود،حذف شرخر از معادلات بین الجناحین، ضررش کمتر است، می توانند به مصالحه ای برسند و با تقسیم منافع جلوی ضرر و آبروریزی را بگیرند!