-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

مقاله مجله اکونومیست درمورد اوضاع آینده افغانستان

افغانستان تا سال 2014 میلادی یک راه دشوار را در پیش دارد و دراین مدت به سه انتقال مهم روبرواست که، نحو استفاده و کاربرد ازین سه انتقال، می تواند آیندهء افغانستان را رقم بزند.

اول انتقال امنیتی:
درختم سال آینده، نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت های امنیتی یا  کنترول جنگ علیهء شورشیان طالب را از نیروهای ناتو به عهده می گیرند و در ختم سال 2014 میلادی، تمام نیروهای جنگی خارجی افغانستان را ترک می نمایند.

دوم انتقال اقتصادی:
این در زمانی است که حضور نیروهای نظامی خارجی و کمک های اقتصادی که آن ها را همراهی می کند، به سرعت کاهش می یابد.  البته این انتقال بیشتر در شهرهای بزرگ جایی که نفوس آن در سال های اخیر رو به افزایش بوده احساس خواهد شد.

 و سوم انتقال سیاسی است که اهمیت آن نسبت به دو انتقال دیگر کمتر نمی باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال 2014 و انتخابات پارلمانی  در سال بعدی صورت گیرد.

 به نوشتهء مجلهء هفته وار ایکنومیست، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان قانوناٌ از انتخاب برای دور سوم ریاست جمهوری منع می باشد، اما تصمیم او درمدت چند ماه آینده بالای انتخابات اثرمهم خواهد داشت که آیا انتخابات برای جانشین او مانند انتخابات سال 2009 میلادی همراه با تقلب کاری خواهد بود و یا اینکه به افغان ها فرصت داده خواهد شد تا کم  و بیش یک حکومت نماینده داشته باشند.به نوشتهء مجله، در بعضی جهات انتقال امنیتی اندکی آسان است. زیرا نظر در کشورهای که عساکر شان در چهارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند اینست که ماموریت نظامی ناتودر افغانستان ناکام بوده است.  حتی بعضی می گویند، بعد از سال 2014 میلادی یا طالبان دوباره به قدرت می رسند و یا اینکه افغانستان دوباره در جنگ های داخلی فرو خواهد رفت. اما برداشت جنرال ها خوش بینانه است ومی گویند، بآنکه طالبان کاملا شکست نخورده اند، ولی انتقال امنیتی با پیشرفت ها همراه بوده است.

به گفتهء آن ها، در مرحلهء اول، اهداف جلب وجذب 350000 عسکر برای قوای امنیتی افغانستان بر آورده گردید. همهء این افراد تا ختم سال 2013 تربیه، تجهیز و مستقر خواهند شد. قابلیت ها وتاکتیک های اردوی افغانستان با وصف کاستی ها بهبود یافته وهمین اکنون اردوی افغانستان در نه-دهم  تمام عملیات شرکت می کنند و رهبری تقریباً  نصف این عملیات را به عهده دارند. اما بزرگترین نگرانی اردوی افغانستان اینست که آیا  بعد از سال 2014 میلادی آن ها حمایت نزدیک هوایی امریکایی ها را با خود خواهند داشت یاخیر؟

 به نوشتهء مجله ایکونومیست، کارایی حکومت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی اینست تا خدمات اساسی مورد ضرورت مردم را تهیه نماید و اردوی افغانستان هم باید درین راستا نقشی داشته باشند. درین راستا سه چیزدارای اهمیت است: اول اینکه غرب از تادیهء معاشات اردو و پولیس دست نکشد، پولی که در کنفرانس توکیو برای این منظور درنظر گرفته شده سالانه 4.1 ملیارد د الر است.
 دوم ایالات متحده امریکا وافغانستان باید هرچه زودتر روی موافقت نامه دوجانبه امنیتی به توافق برسند وسوم اینکه اردوی افغانستان  سلاح های را که  ضرورت دارند باید داشته باشند.

 به نوشته مجله، داشتن اعتماد در انتقال امنیتی وبا ور درین جهت که گویا کشورهای غربی افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی ترک نمی کنند یک چیز ضروری است، اما نه یک شرط کافی برای انتقال سیاسی  بیشتر یا کمترموفقانه. درست است که خارجی ها می توانند کمک کنند، اما نباید فراموش کرد که بیشترین مسوولیت  را خود افغان ها دارند. انتقال سیاسی برای آینده افغانستان مهم است. زیرا افغانستان سزاوار داشتن یک فرصت بهتر را دارد، مشروط براینکه رهبران سیاسی برای یک بار آماده شوند، تا منافع گروهی وشخصی شان را کنار بگزارند و روی منافع ملی با هم مشترکاً کار کنند وهمسانی نشان دهند.