-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

بازی مخفی با برقراری دو بارۀ «پل دوستی»


روسیه، قیمومیت چانه زنی علیه امریکا را از پاکستان تحویل می گیرد؟

خبرگزاری بخدی از ورود 5 تن از اعضای پارلمان، 5 فعال جامعه مدنی، دو نفر از مقام های وزارت امور خارجه، دو خبرنگار و یک تن از کارمندان اداره امور، به ماسکو خبر داد. پیش ازین، یک هیأت روزنامه نگاران ازافغانستان نیز به روسیه سفرکرده وضمیرکابلوف پیام اصلی روسیه را درتماس با خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که به موجب آن، روسیه پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، «ائتلاف منطقه ای» تشکیل خواهد داد. جزئیات لازم درباره «ائتلاف منطقه ای» مسکو درامور افغانستان هنوز توضیح نشده اما قطعاً مقامات ماسکو سعی دارند درتشکیل حکومت آینده ای افغانستان نفوذ خود را تقویت بخشند واز همین حالا از امریکا امتیازات لازم را بگیرند.
علی الظاهر پاکستان نیز محتاج یک همکار قوی مانند ماسکو است ورفت وآمد ها میان سران نظامی وسیاسی دو کشور این احتمال را تقویت کرده است که پاکستان وروسیه برخلاف دورۀ نخست قدرت گیری طالبان درعرصه سیاسی، این بار درتفاهم با هم درمیدان افغانستان بازی خواهند کرد. 
ایران نیز بی هیچ تردیدی جزء مهم «ائتلاف منطقه ای» طراحی شده ازسوی پاکستان وروسیه است که مطابق معمول، مخارج هرنوع پروژه جنگی وعملیاتی را نیز خواهد پرداخت. 
محمد عالم اراده کارمند اداره امور و از اعضای هیئت اعزامی، به خبرگزاری بخدی گفت که این سفر به همکاری سفارت روسیه صورت گرفته است.
روسیه از کشورهای اقتصادی منطقه است که اخیرا تلاش دارد تا روابط خود را با کشورهای خاورمیانه گسترش دهد.
آقای عالم می گوید که این سفر به منظور تحکیم "پل دوستی" میان کابل و مسکو انجام شده است. تاکید مسکو بر«پل دوستی» معنای نمادین دارد ودرواقع، بازگشت قدرتمند روسیه به صحنۀ افغانستان را درخاطره ها تداعی می کند که درعین حال به معنی حاد ترشدن جنگ افغانستان تلقی می شود؛ اما گمانه زنی های دیگری درمیان است که این آرایش های سیاسی وتبلیغاتی درمجموع درتبانی با امریکا وانگلیس درحال انجام است.