-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

اگر افغانستان مولوی فضل الله را به پاکستان تسلیم کند

نظرات احمد رشید درروزنامه نیورکرروزنامه نیویارکر در شماره اخیر خود مطلبی دارد به قلم احمد رشید نویسنده و تحلیلگر سیاسی پاکستان تحت عنوان آیا ملالی یوسفزی می تواند در پاکستان و افغانستان صلح را تامین کند؟

روزنامه می نویسد، از سال ها به این سو امریکا و افغانستان اظهار میدارند که مراکز افراطگریان در پاکستان است و این کشور باید علیه آنها عملیات انجام بدهد. پاکستان همیشه به مقابل این خواسته ها مقاومت کرده است.

اما بعد از آنکه دختر چهارده ساله ملالی یوسفزی در سوات از سوی طالبان هدف تیر قرار گرفت، فریادها در داخل خود این کشور بلند شده است که علیه افراطگرایان در وزیرستان شمالی عملیات انجام گردد.

به نوشته احمد رشید در روزنامه نیویارکر، حکومت پاکستان نمی تواند برای همیشه این خواسته ها را نادیده بگیرد و در نهایت باید اقدام کند که این عمل به خواسته افغانستان هم پاسخ خواهد داد.

روزنامه می نویسد، اردوی پاکستان در سال 2009 بر گروه افراطی مولانا فضل الله در سوات عملیات را آغاز کرد و او با طرفدارانش مجبور شدند که به افغانستان فرار کنند.

احمد رشید از قول مقامات امنیتی افغان که نام های شان ذکر نشده می نویسد که گفته اند آنها از فضل الله حمایت می کنند، اما حکومت افغانستان ظاهراً این عمل را رد می کند.

اکنون به نوشته روزنامه پاکستان و افغانستان در یک بازی به مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، زیرا پاکستان مناطق سرحدی افغانستان را در کنر جائی که مولوی فضل الله در آن پنهان است تحت حمله قرار می دهد و این عمل مردم افغانستان را به خشم آورده و آنها از حکومت خود می خواهند که علیه پاکستان اقدام کند.

در چنین حالت که فشار های داخلی و خارجی دامنگیر پاکستان است می توان یک راه حل مناسب را به مشکلات افغانستان هم جستجو نمود. ولی به نظر احمد رشید افغانستان باید در این راستا قدم اول را بردارد.

به نوشته روزنامه اگر افغانستان مولوی فضل الله را به پاکستان تسلیم کند، در پاسخ به آن اولین بار شاید اردوی پاکستان هم حاضر شود که مانع فعالیت طالبان افغان از خاک این کشور گردد، آنها را به نشستن بر میز مذاکره وادار نماید و به مرور زمان آنها را به وطنشان باز گرداند.

به نوشته روزنامه رییس جمهور بعدی امریکا هر کسی که باشد باید بیشتر در این ساحه سرمایه گذاری کند، زیرا هدف تیر قرار گرفتن این دختر جوان در پاکستان دروازه را باز کرده است که سال ها فشار خارجی از آن عاجز بود.