-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

همه چیز به اوایل 1990 باز خواهد گشت

روزنامه امریکایی نیویورک تایمز

روزنامهء نیویارک تایمز در مورد نگرانی شماری از باشنده های هرات بخاطر خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 مطلبی را به نشر رسانده است.

در بخشی از این مطلب آمده است که هرات، شهر تجاری باستانی دارای مناره ها و سرک های عریض واقع در مرز های غرب افغانستان در جریان 10 سال گذشته احتمالاً بیشتر از هر شهر دیگر افغانستان به سوی تجدد گام برداشته باشد.

به نوشتهء نویسنده مطلب، در هرات عقیدهء محکم وجود دارد که اگر با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و بیرون شدن پول ها، مکانی که می تواند دچار آشفتگی اقتصادی و امنیتی شود، آن این شهر یعنی هرات خواهد بود.

غلام رضا، یک مرد باریک با ریش خاکستری و دستار از مجاهدین سابق گفت: «جنگ آغاز خواهد شد.»

به نوشتهء روزنامه، غلام رضا هم چنان گفت: « همه چیز به اوایل 1990 باز خواهد گشت، زمانی که میان گروه های مجاهدین جنگ داخلی جریان داشت. »

رضا در ادامه افزود : « در صورت باقی ماندن شمار زیادی از نیروهای خارجی در افغانستان، امیدواری هایی وجود خواهد داشت. »

نیویارک تایمز نوشته است با آنکه حملاتی در بیرون از شهر هرات در ولسوالی های ولایت هرات صورت می گیرند، طالبان جای پای محکم در هرات برای خود ایجاد نکرده اند.

روزنامه می نویسد، بخش اعظمی از شهر هرات تخریب شده بود. اما مناره های ششصد سالهء هرات هنوز ایستاد اند.

« آنها پنج انگشت از تاریخ ما اند » این را اجمل مرد تنومند و سیاه موی وقتی گفت که صبح هنگام به سوی این مناره ها گام بر می داشت.

روزنامه از زبان اجمل نوشته است : « آنها زیاد شاهد بوده اند. سوراخ های مرمی که در آنجا دیده می شوند، سوراخ های تاریخ ما اند. »