-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

نطفۀ یک اغتشاش بزرگ دربغلان

رئیس جمهورکرزی حکم دستگیری دو قوماندان مشهور جهادی، امیرگل ازقوم پشتون وقوماندان کمین تاجک تبار را به دلیل تمرد وقتل صادر کرده است. این نخستین بار است که دستور بازداشت دو تفنگسالار شکل رسمی به خود می گیرد. گفته می شود دوقوماندان یاد شده، درداخل دولت ارتباطاتی دارند.
این دوقوماندان ازبرکناری شان ناراضی بوده وتمام امکانات نظامی ولوژستیکی دولتی را هم با خود برده اند. سوال این است که آن ها کجا خواهند رفت؟ یا با طالبان یکی می شوند یا آن که یک دله دزد جدید را درمنطقه سازماندهی می کنند وازین پس، به راهگیری وقتل مسافران وسکنۀ غیرنظامی مبادرت می کنند. این دو تن هیچگاه برکنار نمی شدند زیرا درمرکز مورد حمایت اند و به سلسله توزیع کرسی های دولتی درمحلات ( به طورسرقفلی) ازمرکز معرفی شده بودند. گزارش ها می گویند که دو قوماندان یاد شده، درواقع دو پادشاه درقلمرو کوچک وبی دفاع بغلان مرکزی بودند وروایت های گزنده وعصبانی کننده ای از رفتار آنان دهان به دهان نقل می شود.
هرچند دولت به دستگیری آنها تصمیم قطعی گرفته است، مگراحتمال داردکه بعد ها فراری حساب شوند وشفاعت هایی صورت بگیرد وقضیه خاکپوش شود. اما یک خطردیگر هم وجود داردوآن این که این قوماندان ها ناگهان کلان ساخته شوند، قوت بگیرند، اکمال شوند وگپ را به جایی بکشانند که حتی امنیت ولایت بغلان به طور کل به خطر بیفتند. دیده شود چه حادث خواهد شد.

.