-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

متهمان میلیون دالر دربارۀ امنیت افغانستان با امریکا مذاکره می کنند!


9 میلیون دالر در سفارت جاپان حیف ومیل شده؛ اما اکلیل حکیمی حاضر به حسابدهی نیست وکارش ضروری تر است که برود با نماینده اوباما درباره امنیت افغانستان مذاکره کند.


لوی څارنوالی افغانستان می گوید در بارهء چگونگی مصرف 9 میلیون دالر بالای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان تحقیق می کند.

معاون لوی څارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
«این تحقیق بنابر درخواست ولسی جرگهء افغانستان صورت می گیرد.»

به گفتهء ولسی جرگه، زمانی که هارون امین به عنوان سفیر افغانستان در جاپان کار می کرد، 5 میلیون دالر برای خریداری ساختمان سفارت اختصاص داده شده و سپس 9 میلیون دیگر به خاطر ترمیم این ساختمان تدارک دیده شد.

ولسی جرگه ادعا دارد، پس از آنکه اکلیل حکیمی جایگزین هارون امین شد، او از همکاری در جهت دادن معلومات در بارهء چگونگی مصرف میلیون ها دالر بالای ترمیم این ساختمان خودداری کرده است.

ولسی جرگهء افغانستان برای دومین بار دوسیه یی را به لوی څارنوالی بخاطر تحقیق در مورد چگونگی مصرف 9 میلیون دالر بالای ساختمان سفارت افغانستان در جاپان ارسال کرده است.

رحمت الله نظری، معاون لوی څارنوالی افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: ولسی جرگه از آن ها خواسته است تا در بارهء شفافیت مصرف این پول و مراجع تمویل آن تحقیق کند.
وی اظهار داشت:
«یک قضیه دیروز 27 عقرب از پارلمان به ما مواصلت کرد. این قضیه در مورد خریداری تعمیر ساختمان سفارت افغانستان در جاپان و ترمیم آن است. که در آن وقت آقای اکلیل حکیمی و یک تن دیگر در آنجا وظیفه داشتند.» 

ولسی جرگهء افغانستان می گوید، زمانی که داکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه بود و هارون امین به عنوان سفیر افغانستان در جاپان وظیفه اجرا می کرد، 5 میلیون دالر برای خریداری ساختمان این سفارت و سپس 9 میلیون دالر دیگر برای ترمیم آن تدارک دیده شده است.

عبدالستار خواصی، منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«اعضای ولسی جرگه به این باور اند، پس از آنکه اکلیل حکیمی، جایگزین هارون امین شد، در بخش ارایهء معلومات در بارهء چگونگی مصرف 9 میلیون دالر بالای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان همکاری نکرده است.» 

آقای خواصی گفت:
«تا حال روشن نیست که این پول را کی منظور کرده بود و چگونه به مصرف رسیده است.» 

به گفتهء وی، به همین دلیل ولسی جرگه از لوی څارنوالی خواست در این مورد تحقیق کند.
وی اظهار داشت:
« زمانی که رییس جمهور کرزی مسوولیت پیشبرد گفتگو ها در مورد پیمان امنیتی با امریکا را به عهده اکلیل حکیمی گذاشت، اعتراضات در ولسی جرگه بالا شد و اعتراض این بود که کسی که نتوانسته از فساد مالی جلوگیری بکند، چطور می شود مسوولیت چنین یک پیمان با این بزرگی که به سرنوشت ملت افغانستان گره خورده به یک فردی که غیر مسلکی است و فهم و دانایی اش را ندارد، سپرده شود.بناً دوسیه مجدداً ارسال شد.»

وزارت خارجهء افغانستان تایید می کند که در ارتباط ساختمان سفارت افغانستان در جاپان یک دوسیه ترتیب شده بود.

اما به گفتهء جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه این دوسیه چند ماه پیش حل و فصل شده است.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت:
« در این مورد یک دوسیه به اساس معلومات نا مکمل و بی اساس ترتیب شده بود. وزارت خارجه در این مورد معلومات کافی به کمسیون امور روابط بین المللی ولسی جرگه داده است. این دوسیه از سوی لوی څارنوالی افغانستان رد شده است و به طور مکمل یک دوسیهء بسته شده تلقی می شود.»

تلاش کردیم در مورد ادعای ولسی جرگه نظر اکلیل حکیمی را نیز بگیریم، اما او حاضر به صحبت در این مورد نشد.

اما تعدادی از کارشناسان افغان این ادعای ولسی جرگه را مبهم می دانند.

ودیر صافی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید: «ابتدا باید روشن شود که 9 میلیون دالر را هارون امین مصرف کرده است یا اکلیل حکیمی.» 

آقای ودیر صافی می گوید:
 «اگر سند وجود داشته باشد که آنها هیچ کاری نکرده و تمام این پول را به اکلیل حکیمی داده اند در آن صورت حکیمی باید در مورد چگونگی مصرف پول معلومات بدهد. اگر آن ها به سفیر جدید پول را نه سپردند و به وزارت خارجه هم در این مورد معلومات نداده اند، در آن صورت مسوول اصلی خود هارون امین است.»

کوشش کردیم از هارون امین سفیر سابق افغانستان در جاپان هم در این مورد معلومات حاصل کنیم اما موفق نشدیم.

انتقاد ها بخاطر فساد مالی و عدم شفافیت در مصرف پول ها در ادارات حکومتی افغانستان چیزی تازه نیست.

شماری از نهاد های که مسوولیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان را دارند، تایید کرده اند که فساد در ادارات حکومتی افغانستان به اوج اش رسیده است.

عده یی به این عقیده اند که عدم رسیده گی درست به این مشکل می تواند ریشه نظام را از بیخ و بن بر اندازد.