-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

خینۀ بعد از عید

امضای حکم اعدام شانزده نفر

حامد کرزی رییس جمهور کشور حکم اعدام ۱۶تن را که ازسوی محاکم سه گانه فیصله شده است، توشیح کرد.  
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور امروز(۲۹عقرب) به اژانس خبری پژواک گفت که درجلسه  دیروز عدلی وقضایی تحت ریاست حامد کرزی دراین مورد بحث صورت گرفت .
وی افزود که رییس جمهور کشور بعد ازبحث وبررسی ، حکم اعدام شانزده تن راکه  محاکم سه گانه بالای انها فیصله اعدام را کرده بودند ، درجلسه مذکور امضا کرد.
بگفته فیضی ، درجمع افراد مذکور متجاوزین جنسی بالای اطفال وزنان ودیگر مجرمین شامل اند.
منبع خاطرنشان کرد ، قرار است حکم اعدام بالای افراد یاد شده دردو مرحله تطبیق گردد اما تاریخ دقیق انرا مشخص نکرد .
سخنگوی رییس جمهور یاد اور شد که حامد کرزی امروز به اداره امور هدایت داد تا زمینه اعدام افراد مذکور را فراهم سازد .
گفتنی است، فرد مسلح که پس ازحمله بالای نماینده ګی کابل بانک درشهر جلال اباد ، زنده دستگیرشد ، بعد ازفیصله محاکم حدود چند ماه قبل اعدام شد .
رییس جمهور کرزی درحالی حکم اعدام ۱۶ تن را امضا کردکه  که محاکم مختلف ده ها تن  رامحکوم به اعدام نموده اند اما بخاطر عملی کردن، منتظر توشیح رییس جمهور کشور میباشند.