-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

تا پیش از تبدیل شدن محمد مورسی به خامنه ایپس درد های جنبش نیمه تمام درمصر 

پایگاه خبری- تحلیلی پیک نت
در مصر، این کشور بهار عربی دیده چه میگذرد؟ رئیس جمهورش  خواسته  حکم حکومتی در کشورش صادر کند. همین ! ببینید مردم چه می کنند و چه کردند. اعتراضات خیابانی با سرعت و شجاعت راه انداخته و رئیس جمهور را مورد انتقاد شدید قرارداده اند و دفتر حزب طرفدار ایشان را به آتش کشیده اند یعنی با تمام توان و قوا پاسدار  دستاورد نیمچه آزادی بهار عربی هستند. چنان که حکومت ایران هم ترسید خبر این خیزش علیه حکم حکومتی را زیاد پوشش خبری بدهد وسعی کرد لای ریش و سبیلی در کند!
حالاه ببینید در کشور ما وقتی حکم حکومتی حق نمایندگان مجلس را سلب میکند آب از آب تکان نمیخورد. البته بنده نمیدانم این حکم حکومتی که در کشور ما متداول شده به تصویب کی رسیده و این فرا قانونی با چه استدلالی فرا راه حکومت قانون وحکومت و مردم قرار گرفته است . مگر اینکه بگوییم هرگز در کشور ما مردم و یا قانون اصلا بحساب نمیایند و نمایندگان هم هرگز نماینده ملت نیستند. وقتی ساز و کارها طوری است که حقوق مجلس نا دیده گرفته میشود تکلیف حقوق مردم معلوم است. عده ای از این نمایندگان که انحرافاتی از دولت دیده اند خواسته اند به شیوه  معمول از دولت سوال کنند. توجه فرمایید فقط سوال کنند که مثلا چرا در بانکها در بیمه و در سازمانهای دولتی دزدی شده و یا وجوه آنچنانی نا پدید گردیده ومردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. برای این ادعای خود  مدتها وقت مردم  و مجلس صرف کرده اند، اما تمام رشته ها با حکم حکومتی پنبه شد . مردم مصر که آخر خط را حدس زده بودند، پیش از آن که رئیس جمهورشان "مورسی" تبدیل به علی خامنه ای شود، ریختند به خیابان!
م -  خیری