-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

قنسول افغانستان درجده
ع ل هروی از شهرطایف عربستان به شبکه اطلاع رسانی افغانستان نامه ای نوشته است که دربخشی ازآن آمده است:
 آقای شهرانی قنسول افغانستان درجده از یکی از تجارهای ازبک تبار جده یک عراده موتر کرولای کمری تحفه می گیرد و روز بعد کار غیر قانونی آن تاجر را (اضافه نمودن اولاد های غیر واقعی در پاسپورت و یک جلد پاسپورت فوتو چنج) اجرا می نماید.

این میهمانی رفتن و تحفه گرفتن ها به یک رسم بین تعدادی از دیپلومات ها و کارمندان محلی تبدیل شده است به همین خاطر هموطنان مهاجر می گویند هروقت کار غیرقانونی داشتیم کافی است یک میهمانی ترتیب داده بعضی از دیپلومات های معلوم الحال و کارمندان محلی را دعوت نماییم و با دادن تحفه های خورد و بزرگ برای شان به زودترین فرصت کار ناشد وغیر قانونی ما اجرا خواهد شد.

گفته می شود که این رسم و رواج به سفارت ریاض نیز سرایت نموده است زیرا تعدادی از دپیلومات های انجا نیز مصروف خوردن میهمانی ها و گرفتن تحایف خورد و بزرگ می باشند. اما یک امیدواری وجود دارد که سفیر انجا انسان پاک نفس و مسلمان خوب است و می تواند جلو ان نا بسامانی ها را بگیرد اما آیا جنرال قونسل ما جرات رویا رویی با برادر زاده مشاور خاص رییس جمهوری را دارد یا نه؟ اگر ندارد باید یک شخصی که توانایی مبارزه با این گونه فساد را داشته باشد این قونسلگری را رهبری نماید.