-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

سه روایت درباره کابل بانک

فایننشیل تایمز

به گزارش رادیو آزادی، روزنامهء فایننشیل تایمز در مقالهء به گزارش تازه نشر شده توسط کمیتهء مستقل و مشترک مبارزه و نظارت بر فساد اداری اشاره کرده می نویسد که درین "گزارش کابل بانک یک نهاد فاسد" معرفی شده است.

به نوشتهء فایننشیل تایمز در بخشی ازین گزارش آمده است که "هر شهروند افغان بار صد ها ملیون دالری را می کشد" که برای انسجام دوبارهء کابل بانک به آن نیاز است.

فایننشیل تایمز به نقل از همین گزارش نوشته که ناکامی کابل بانک و پیامد های آن بالای 5 الی 6 در صد عواید ناخالص داخلی افغانستان تاثیر می گذارد و به این ترتیب، کابل بانک بزرگترین ناکامی در عرصهء بانکداری در جهان است.


واشنگتن پوست
روزنامهء واشنگتن پوست نیز به همین گزارش اشاره کرده می نویسد، یک کمیتهء آزاد متشکل از کارشناسان افغان و خارجی در یافته است که چگونه مداخلات سیاسی و ناکامی بعضی نهاد ها تحقیقات در بارهء قضیهء کابل بانک را منحرف می سازند.

به باور نویسندهء این مقالهء واشنگتن پوست، اطلاعات دیگری که درین گزارش 87 صفحه یی گنجانیده شده نیز افشاگرانه و عجیب و غریب اند.

به نوشتهء واشنگتن پوست، این گزارش به هدف آن تهییه شده است تا پاسخی باشد برای تقاضا های صندوق بین المللی پول در بارهء پیشرفت در قضیهء کابل بانک.

واشنگتن پوست می نویسد، اگر ثابت شود که در قضیهء کابل بانک پیشرفت دیده نمی شود، ممکن است سطح کمک های بین المللی با افغانستان که به این کمک ها نیاز دارد، کاهش یابد.


گاردین
روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا هم قضیهء کابل بانک را برجسته ساخته و در مقالهء می نویسد، تحقیقات تازه، حقایق و نکاتی را که مقامات افغان متوجه نشدند و یاهم از آن چشم پوشی کردند، افشا می کند.

کاردین این نکتهء گزارش را برجسته ساخته که می گوید: تعداد زیادی از کسانی که در ورشکستگی کابل بانک نقش اساسی داشتند به فعالیت های خود ادامه می دهند. آنها نه تنها از محاکمه هراس ندارند بلکه نگران این هم نیستند که مسوول دانسته خواهند شد.

گاردین می نویسد، ملیون ها دالر پول به اشکال مختلف حتی در جعبه های غذای طیاره های شرکت هوایی که مالک آن یکی از سهم داران کابل بانک بود به خارج از افغانستان منتقل شده است.

گاردین به نقل از گزارش تازه نشر شده می نویسد، شماری از کارمندان این شرکت هوایی، تحت نام "پیلوت های انتقال دهندهء پول" تا به 320 هزار دالر معاش دریافت می کردند.

رییس کمیتهء مشترک افغان و بین المللی که در بارهء قضیهء کابل بانک تحقیق کرده است به گاردین می گوید، در قضایای فساد معمولاً افراد پول می دهند و در بدل چیزی می خواهند اما در مسالهء کابل بانک به افراد پول داده می شد بدون آنکه در بدل چیزی خواسته شود.

به گفتهء دارگو کاوس، قضیهء کابل بانک چیزی تقریباً بدتر از فساد بود.