-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

جنگ سالاران درخیابان های کابلوحشت آفرینی بادیگارد های برادرحاجی ظاهرقدیر


این سرباز دلیر وطن که به خاطر جنگیدن با تروریست های طالب در محل حمله انتحاری دو روز قبل در کابل از خود شجاعت نشان داده بود ، بدون موجب از طرف برادر حاجی ظاهر قدیر وکیل مجلس نمایندگان و نگهبانان وحشی و ددمنش وی در برابر چشم تمام خبرنگاران چنان لت و کوب گردید که حتی نزدیک بود جان بدهد.

فرمانده ی امنیتی پولیس و اکثر مقامات وزارت داخله و دیگر نهاد های امنیتی نیز در محل حضور داشتند ولی هیچ یک از این سرباز مظلوم پشتبانی نکردند و تماشا نمودند که چگونه نیروی شجاع آنان لت گردید.

ببینید که مجری قانون چگونه در زیر چنگال نگهبانان درنده خوی قانون گذار جامعه مورد آماج میل تفنگ و ماشیندار های شان قرار گرفته است؟

اگر من به جای فرمانده پولیس کابل بودم؛ که صحنه ای لت و کوب و حشیانه ای سربازم را توسط بادیگاردهای وحشی برادر یک وکیل پارلمان با بی تفاوتی تمام و با چشم های خودم نظاره می کردم؛ بدون شک استعفا می دادم، چون این سرباز در محل وقوع یک حمله انتحاری تلاش می کرد؛ از نفوذ انتحاری های دیگر جلوگیری کند تا دیگر نیروهای پولیس و مقام ها بشمول همین (برادر وکیل صاحب) از گزند تروریستان در امان بماند.
منبع: شبکه اطلاع رسانی