-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

قوماندانان تنظیمی به کوه ها فرار کردند
 جنرال اسدالله شیرزی قوماندان امنیه ولایت بغلان از شکست نیروهای قوماندان امیرگل وقوماندان کمین خبر داد. وی گفت که دو فرد مذکور یاغی شده و به کوه ها پناه برده اند.

سمنوال سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت، آنها که با تیم از ارگان های مختلف جهت معرفی افراد جدید به جای قوماندان امیرگل قوماندان کندک اول نظم عامه و قوماندان محمد کمین قوماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی عازم آن ولسوالی شده بودند که با بغاوت این دو قوماندان مواجه شدند و برای جلوگیری از خونریزی از رفتن به آنجا خود داری کردند.

«درگیری به این خاطر شروع شد که شفر گرام وزارت امور داخله و قوماندانی زون 303 پامیر بود که باید قوماندان کمین از وظیفه اش سبک دوش شود و کسی دیگری به جا آن معرفی شود و همچنان امیرگل خان قوماندان کندک نظم عامه نیز باید از وظایف شان بر کنار شوند و کسی دیگری عوض او معرفی شود، زمانیکه ما آمدیم آنها در برابر دولت بغاوت کردند آنها با سلاح های ثقیل و خفیف که در اختیار شان داشتند بالای ما انداخت کردند. »

وی شام سه شنبه در صحبت با خبرنگاران افزود، هنوز مقاومت این دو قوماندان ادامه دارد و دولت تلاش دارد تا بدون خونریزی هدف اش را که تطبیق قانون است عملی نماید. هرچند این مقام پولیس از رقم تلفات وارده میان طرفین چیزی نگفت اما گزارش های تائید ناشده ازین درگیری حاکی از آنست که در این درگیری دو سرباز پولیس نظم عامه که جهت تامین امنیت شهر موظف گردیده بودند زخم برداشته اند.

قوماندان امیرگل که تا حال به حیث ولسوال بغلان مرکزی ایفای وظیفه می کرد قوماندان کندک اول نظم عامه در ولایت بغلان نیز بود که بگفته برخی از نزدیکانش به آن اعتنای نداشت و ولسوال بودن اش را نسبت به آن ترجیح میداد. باید گفت، چند هفته پیش هم که دولت می خواست به جای قوماندان کمین کس دیگری را معرفی کند محفل معرفی قوماندان جدید برهم خورد و معرفی او به تعویق افتید.

محمد کمین قوماندان عزل شده ولسوالی بغلان مرکزی یکی از قوماندانان پیشین جهادی از قوم تاجک و قوماندان امیرگل هم که از جمله فرماندهان ارشد جهادی در ولایت بغلان بود از قوم پشتون و هر دو از همین ولسوالی بغلان مرکزی و دارای مخالفین و موافقین زیاد در میان محیط و منطقه شان می باشند.

دولت هم پس از آن تصمیم به برکناری این دو قوماندان گرفت که از یک ماه بدینسو عده از مردم ولسوالی بغلان مرکزی با راه اندازی تظاهرات متعدد خواهان برکناری این دو مقام دولتی از وظایف شان بودند و عده یی دیگری هم که آنها را پاسداران بغلان مرکزی می خواندند با تشکیل مجالس بزرگی تقاضای ابقای آنان در وظایف شانرا داشتند.

محمد رسول محسن رییس شورای ولایتی بغلان دیروزگفته بود، شاید زور و اعمال فشار آزردگی ها را زیادتر کند و او برای جلوگیری از خشونت های بیشتر در تلاش آنست تا با تیم از راه مفاهمه و مذاکره این مشکل را حل و فصل نماید.
«ما امشب تلاش می کنیم تا با مشوره هر دو طرف راه حل برای رفع این مشکل و تطبیق قانون پیدا کنید.«
اما صبح امروز مذاکره به بن بست و درگیری منجر شد
به باور مردم، اگر این دو قوماندان مقتدر محلی با زور از وظایف شان برکنار یا به جرم بغاوت در برابر دولت راهی زندان شوند شاید اوضاع بغلان مرکزی بدتر نشود ولی حتماً آزردگی ها میان مردم که عده یی در مخالفت و عده یی هم در موافقت با این ها قرار داشتند زیاد تر و منجر به فروپاشی وحدت قومی خواهد شد.