-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

دومین دولت خودمختار کردستان در بخشی از سوریه تشکیل شد

پیکرهای پارچه پارچه شدۀ کردستان می جنبند.


کردهای سوریه، در کشاکش جنگ داخلی دراین کشور، عملا دولت خود مختار خود را تشکیل دادند و نزدیک ترین مناسبات را با دولت کردستان عراق برقرار ساختند. کردهای سوریه که در شمال شرقی این کشور مستقراند، با خروج ارتش و پلیس دولت مرکزی سوریه از مناطق کردنشین سوریه، نیروی های مسلح محلی را تشکیل داده اند و امور دفاع از مرز و امنیت داخلی را برعهده گرفته اند. جشن و پایکوبی کردهای سوریه بخاطر استقلالی که پیدا کرده اند، همراه بوده است با پائین آوردن مجسمه های حافظ اسد پدر بشار اسد و تصاویر بشار اسد از میادین و ادارات دولتی. گفته می شود دولت مرکزی سوریه، با تشکیل دولت خودمختار کردها در سوریه موافقت کرده و اداره 6 شهر را به آنها واگذار کرده و همچنین دفاع از مرزهای سوریه و ترکیه در منطقه کردنشین سوریه را به دولت خودمختار واگذار کرده است.
بموجب تصاویر و فیلم هائی که تلویزیون الجزیره پخش کرده است، کردهای سوریه در منطقه خودمختار خود پرچم های سوریه را پائین کشیده و پرچم سه رنگ کردستان را برافراشته اند.