-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه

کابل بانک؛ سنگ درپای لنگ

محافظان پلیس هم ازکابل بانک سهم برمی دارند.

والى نورستان ميگويد که نيروهاى پوليس موظف بخاطر امنيت، پولهاى نماينده گى کابلبانک را در مرکز آن ولايت، به سرقت برده اند. تميم نورستانى والى کنر، امروز(٢ عقرب) به آژانس  خبرى پژواک گفت که اين حادثه، دوشب قبل در شهر پارون مرکز آن ولايت، به وقوع پيوسته است.
وى افزود: سه تن از نيروهاى پوليس که موظف براى تامين امنيت نماينده گى کابل بانک بودند، شب هنگام، تمامى پولها را به سرقت برده و فرار کرده اند.
نورستانى گفت که  دو تن از اين پوليس ها، صبح امروز درمنطقه کانتيوا در مربوطات مرکز اين ولايت، دستگير شده و به مرکز انتقال داده ميشوند.
 والى، در مورد مبلغ پول سرقت شده اظهار بى خبرى کرد؛ اما افزود: هرزمانيکه دو پوليس بازداشت شده با پول سرقت شده به مرکز آن ولايت منتقل شوند، ميزان پول مشخص ميگردد. گفته اند فساد از بالا به صفوف مردم حرکت می کند. پلیس که شب وروز از تلویزیون آگاه می شود که سربانک چه حال است، پیش خود می گوید که میدان شغالی است و «باید خود را بخوریم. از الف تا ی به جان کابل بانک چسپیده اند؛ ما اگر از فلسطین آمده ایم؟