-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

خبرتازه از کمپ سازمان مجاهدین خلق درعراق


قابل توجه نهاد های دفاع ازحقوق بشر

بارندگي چند روز گذشته در ليبرتي ( محل استقرارموقت مبارزان منتقل شده از کمپ اشراف) محل خواهران و برادران  آزاديخواه و مسلمانتان ، باعث بروز مشكلات جديدي در اين محل شده است. عدم وجود جاده هاي آسفالت و همچنين نبودن پياده روهاي بتوني باعث شده است  كه هيچ مسير ترددي براي نفرات وجود نداشته باشد و همه جا  را آب فرا گرفته  است . 

مشكل تردد براي نفرات بيمار و 1017مجروح دو جنايت ضد بشري برعليه اين ساكنين  جدي تر است. از سقف بسياري از بنگالها و ساختمانها نيز آب چكه ميكند و  نياز به آب بندي دارند ولي متاسفانه مزدوران رژيم ملاها در دولت  عراق با بهانه اين كه ليبرتي يك محل موقت ترانزيت است با اعمال يك محاصره ظالمانه اجازه ورورد هيچ جنسي براي بازسازي و آب بندي اين بنگال ها و درست كردن مسيرها را نمي دهد اين نشان ميدهد كه چقدر ضرورت دارد كه اين محل كمپ پناهندگي اعلام شود تا هم از محل موقت كه  جز سرپوش زندان سازي براي تحت فشار قرار دادن ساكنان چيز ديگري نيست خارج شويم و هم  محاصره  لغو شودتا  ساكنان بتوانند  بر اين وضعيت غيرانساني فائق بيآيند .