-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

تخار؛ بد رفتاری با خبرنگاران

یکی از بسته گان قوماندان امنیه درتجاوز جنسی دست داشته است.


به گزارش خبرگزاری بخدی ده ها تن از خبرنگاران شمال کشور در یک نشست خبری در ولایت قندوز قوماندان امنیه ولایت تخار را به بد رفتاری با خبرنگاران متهم کردند.
به گفته آنان قوماندان امنیه ولایت تخار در برخی موارد خبرنگاران محلی را مورد لت و کوب قرار داده اند.

این خبرنگاران با ارسال نامه سرگشاده ای به رییس جمهور کرزی، از او خواسته اند تا به مشکلات شان توجه صورت گیرد.
در جریان چند ماه اخیر این اولین شکایت خبرنگاران از کارکرد مقام های محلی شمال کشور خوانده شده است.
گفته می شود در این تجمع بیش از 40 خبرنگار از رسانه های ملی و بین المللی حضور داشته اند.
این خبرنگاران قطع نامه 5 ماده ای نیز صادر کرده اند.
با این حال خیر محمد تیمور قوماندان امنیه ولایت تخار در گفت و گو با خبرگزاری بخدی هر گونه اعمال خشونت علیه خبرنگاران از سوی ماموران امنیتی این ولایت را رد کرده است.
اصل ماجرا
خبرنگاران معترض می گویند که یکی از اقارب آقای خیر محمد تیمور قوماندان امنیه ولایت تخار در یک قضیه تجاوز جنسی دست داشته است.
به گفته آنان زمانی که خبرنگاران برای گرفتن گزارش از این فرد (اقارب تیمور) نزد او می روند، با واکنش تند قوماندان امنیه ولایت تخار روبرو می شود.
معترضان می گویند که شماری از خبرنگاران در این قضیه از سوی ماموران امنیتی قوماندانی امنیه ولایت تخار مورد لت و کوب قرار گرفته اند.
با این حال خیر محمد تیمور اعتراضات خبرنگاران را برخواسته از عقده های شخصی شان می داند.
او تاکید کرد که تمام این مشکلات با صحبت و گفت و گو با خبرنگاران حل خواهد شد.